E-dowód już w marcu

Już od 4 marca br. będzie można składać w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Nie ma jednak obowiązku wymiany obecnych plastikowych dowodów osobistych na elektroniczne, gdyż posiadane dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

– W pierwszej kolejności nowe dowody otrzymają ci, których dowody stracą ważność bądź uległy zniszczeniu lub zostały zgubione – wyjaśnia p.o. Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Beata Duda. O wymianę na e-dowód mogą również wystąpić osoby z ważnym dowodem osobistym, jeżeli uznają, że nowe funkcjonalności będą dla nich przydatne.

E-dowód tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo, będzie uprawniał do przekraczania granic niektórych państw, będzie służył uwierzytelnieniu w e-usługach. Będzie mógł być wykorzystywany jako podpis elektroniczny, co usprawni komunikację z administracją publiczną. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego będzie zawierać dane zamieszczone w warstwie graficznej, certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, certyfikat podpisu osobistego, certyfikat potwierdzenia obecności.

Warto wiedzieć, że Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim został zakwalifikowany do przeprowadzenia testów przedwdrożeniowych dowodu z warstwą elektroniczną. W czasie testów e-dowodów osobistych sprawdzano m.in.: jak są przyjmowane wnioski o ich wydanie, jak działają ich funkcjonalności, jak przebiega procedura przyznawania kodu PIN dla elektronicznego dowodu osobistego, czy też jego zawieszenie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *