Wracają zajęcia rekreacyjno ? sportowe z elementami socjoterapii! Szkoły otwarte w weekendy!

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński podjął decyzję o kontynuowaniu zapoczątkowanych przed pięcioma laty w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. weekendowych zajęć rekreacyjno ? sportowych z elementami socjoterapii.
Organizację zajęć zlecono, podobnie jak w poprzednich latach, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. Gmina Ostrowiec Św. zabezpieczyła środki na wynagrodzenie dla nauczycieli, jak również na poczęstunek dla uczestników zajęć.
Dzięki wprowadzeniu programu zajęć rekreacyjno ? sportowe z elementami socjoterapii szkoły nie będą zamykane w weekendy, a będą tętnić życiem. Zajęcia odbywać się będą bowiem w piątki w godzinach od 15 do 18 i w soboty w godzinach od 10 do 13, czyli przez 6 godzin w każdy weekend i w każdej placówce prowadzonej przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego i terapeuci. Zajęcia zainaugurowane zostaną 15 lutego i potrwają do końca roku szkolnego.
Zgodnie z założeniami programu zajęcia organizowane są w oparciu o szkolne obiekty i sprzęt sportowy będący na wyposażeniu placówek oraz z uwzględnieniem zainteresowań uczniów. Programy zajęć sportowych i terapeutycznych opracowują nauczyciele wychowania fizycznego i terapeuci posiadający odpowiednie uprawnienia.
Uczestnicy zajęć będą poznawać podstawowe elementy techniki i zasady gry w różnych dyscyplinach sportu. Będą rozwijali i doskonalili umiejętności w grach zespołowych, sportach indywidualnych i grach rekreacyjnych, a także brali udział w turniejach i konkursach z nagrodami.
Obecność socjoterapeutów na zajęciach ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży nie radzącymi sobie z własnymi emocjami, mającymi problemy z kontrolą zachowania, zamkniętymi w sobie lub przejawiającymi inne kłopotliwe zachowania.
Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *