Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przysposobi do pracy

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego wyraził zgodę na utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Będzie ona przeznaczona dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Utworzenie nowej szkoły w strukturze SOSW jest konieczne, aby uczniowie kończący w roku szkolnym 2018/2019 gimnazjum i szkołę podstawową mogli kontynuować naukę. Dla uczniów z niepełnosprawnościami niezwykle ważne jest kontynuowanie edukacji w ramach tej samej placówki. Dzięki temu absolwenci mają zapewnione łagodne przejście przez kolejne etapy nauki.
Warto podkreślić, że placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dysponuje niezbędnymi uprawnieniami do pracy z uczniami z potrzebami specjalnymi.
– Inwestycja w szkoły to jeden z naszych priorytetów. Dlatego postanowiliśmy, że zostanie utworzona nowa szkoła w ramach SOSW, której zadaniem będzie przysposabianie do pracy uczniów niepełnosprawnych- powiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *