Są nowe zadania do Programu Rewitalizacji  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Ostrowieccy radni zmienili uchwałę dotyczącą ?Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023?. Pojawiły się nowe zadania, a także niektóre z już istniejących zmodyfikowano.

Nowe zadania wprowadziła Gmina Ostrowiec Świętokrzyski wspólnie z PSP Nr 4 oraz Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach. Uzupełniono wniosek dotyczący ?Ekologicznego transportu miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim?.

– Do 29 marca br. istnieje możliwość aplikowania o dodatkowe środki związane z mobilnością miejską i będziemy chcieli z nich skorzystać- mówi wiceprezydent Dominik Smoliński.

Aby wniosek trafił do ?Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023? musi spełnić kilka warunków: być realizowanym na obszarze objętym programem, czy osiągać określone cele.

– W 2020 r. czeka nas aktualizacja programu rewitalizacji – przypomina wiceprezydent Dominik Smoliński. Wtedy też odbędzie się kolejny nabór wniosków. Nie zapomnijmy też, że program jest monitorowany przez specjalny komitet, który zbiera się raz na kwartał.

Odpowiedni raport pojawi się z końcem marca br.

– Wiele projektów już częściowo zrealizowaliśmy, kilka jest w trakcie- mówi wiceprezydent. Największe zadania to: Ostrowiecki Browar Kultury, którego wykonanie zaplanowano na pierwszą połowę tego roku, już stojąca wiata targowa, drugi etap działań na Targowisku Miejskim z kolejną wiatą. Na dniach ogłoszone zostanie postepowanie przetargowe dotyczące monitorowania przestrzeni publicznej. W 2018 został zrealizowany dziedziniec Browaru, teraz skupimy się na powstaniu ogrodu sensorycznego, a także przebudowie i modernizacji budynku na potrzeby mieszkańców i Samorządowych Rad Osiedlowych. Pozyskujemy również pozwolenia na budowę m.in. dotyczące przebudowy budynku kina ?Etiuda?, czy budowy ulic Kwiatkowskiego oraz łącznika Targowisk Miejskich z ulicą Chrzanowskiego. W tym roku ogłoszone zostaną procedury przetargowe dotyczące przebudowy i modernizacji budynku na ulicy Osadowej 6, jak również zagospodarowania działki pomiędzy ulicą Świętokrzyską a Osadową na strefę rekreacji.

Program rewitalizacji nie tworzą jedynie zadania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ale również partnerów. W roku ubiegłym Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wybudowała fontannę, otwarto właśnie oferty, które wpłynęły na przebudowę parkingu na Osiedlu Ogrody i budowę drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, który ogłosiła SM ?Krzemionki?.


 

Tytuł projektu: ?Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim.”

– W ramach projektu  szkoła zostanie wyposażona w narzędzia TiK, w tym w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do pracowni przedmiotowych: geograficzno-przyrodniczej, matematyczno-fizycznej oraz biologiczno-chemicznej- mówi dyrektor PSP Nr 4 Agnieszka Batóg.  Doposażony zostanie również gabinet logopedyczny w program wspomagający pracę nauczyciela z dziećmi z niedosłuchem, które uczęszczają do naszej szkoły. Projekt zakłada również wyposażenie w sprzęt  sportowy bloku sportowego oraz  przeprowadzenie remontu bloku sportowego oraz szkolnej szatni.

Wykorzystanie zmodernizowanej infrastruktury i wzbogacenie procesu kształcenia o nowoczesne pomoce dydaktyczne przyczyni się do podwyższenia jakości i efektywności edukacji, wprowadzi zróżnicowanie i uatrakcyjni formy przekazu. Do szkoły uczęszczają dzieci niedosłyszące, a uwzględniając potrzeby wynikające z ich niepełnosprawności, zostanie zakupiony multimedialny gabinet logopedyczny wspierający diagnozę, profilaktykę i terapię zaburzeń mowy i języka.

Poprawiona i wzbogacona o nowe urządzenia infrastruktura sportowa przyczyni się natomiast do poprawy aktywności oraz wzmocnienia sprawności fizycznej naszych uczniów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *