Uniwersyteckie lekcje  chemii dla ?Chreptowicza? (zdjęcia)

Liceum Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza jest szkołą partnerską Uniwersytetu Marii Curie ? Skłodowskiej w Lubinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dzięki współpracy  szkoły z uczelniami wyższymi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, które prowadzone  są przez kadrę uniwersytecką   w   laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt służący do wykonywania badań i  doświadczeń. W ubiegłym tygodniu młodzież z klas biologiczno-chemicznych wraz z nauczycielkami chemii, Ewą Studzieżbą i Małgorzatą Ordowską, miała przyjemność udziału w uniwersyteckich warsztatach zorganizowanych  specjalnie dla ostrowieckiego  ?Chreptowicza?.

 

 

 

 

 

 

 

 

W Zakładzie Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej UMCS uczniowie klasy drugiej wykonywali laboratoryjne ćwiczenia z zakresu kinetyki, równowagi chemicznej reakcji oraz reakcji redoks. Pod kierunkiem pracowników naukowych: dr hab. Renaty Łyszczek, dr Agnieszki Ostasz i dr Marioli Iwan, uczniowie świetnie radzili sobie z wykonywaniem ćwiczeń, m.in. reakcji probówkowych, reakcji utleniania i redukcji, badając np.właściwości redukujące witaminy C. Z kolei uczniowie klasy trzeciej w Instytucie Chemii UJK pod czujnym okiem dr Magdaleny Marcinkowskiej i dr Agnieszki Jabłońskiej ? Wawrzyckiej przeprowadzali doświadczenia  z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej, wykonując reakcje probówkowe czy też  badając np. właściwości utleniające i redukujące związków wybranych metali.

– Takie formy uczenia się chemii są dla nas bardzo atrakcyjne ? mówi uczennica Zuzia Sejdzińska. ? Na pewno pozwalają nie tylko  utrwalić poznaną w szkole wiedzę, ale też poszerzyć umiejętności związane z wykonywaniem doświadczeń, które w warunkach szkolnych nie zawsze są możliwe do przeprowadzenia.                                                                                                                                               ? -Ponadto, tego typu zajęcia są szczególnie korzystne  przed maturą ? dodaje tegoroczna maturzystka Dagmara Utnik ?  bo nie tylko stanowią powtórkę przed egzaminem, ale uświadamiają nam, że jesteśmy do niego dobrze przygotowani. ? A o tym mogliśmy się przekonać, sprawnie wykonując zadania i polecenia pracowników naukowych, którzy na zakończenie ćwiczeń nie szczędzili nam pochwał ?uzupełnia Jacek Januszewski, również tegoroczny maturzysta w LO nr II im. Joachima Chreptowicza.

Print Friendly, PDF & Email