Remonty w szpitalu na finiszu

W ostrowieckim szpitalu trwają zaawansowane prace remontowe.
Są związane z przebudową pomieszczeń Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym oraz adaptacją pomieszczeń na centralną sterylizatornię szpitala.
Całkowita wartość prac wyniesie ponad 734 tys. zł, z czego dotacja Wojewody Świętokrzyskiego to prawie 588 tys. zł, pozostała kwota to wkład własny Powiatu Ostrowieckiego. Prace budowlane mają zostać zakończone do 25 marca.
– Mimo trudności, jakie zastaliśmy w szpitalu, stale pracujemy nad dobrymi rozwiązaniami. Chcemy poprawiać jakość leczenia oraz pobytu pacjentów w lecznicy. Dlatego trwają intensywne prace na Oddziale Neurologii, który dotychczas był bardzo zaniedbany. Wygospodarowane zostały także pomieszczenia na niezbędną i nowoczesną sterylizatornię – wyjaśniła starosta Marzena Dębniak.
Neurologia zyska nowy blask
Zakres prac na oddziale neurologii jest duży. W związku z remontem należało ograniczyć jego funkcjonowanie, ale dzięki temu nie utracono kontraktu. Na potrzeby lekarzy, pielęgniarek i sekretarek medycznych wykorzystane zostaną pomieszczenia po dawnej aptece szpitalnej, co przełoży się na większą przestrzeń do wykorzystania na rzecz pacjentów. Przebudowa obejmuje powierzchnię ok. 552 m kw. Docelowo przewiduje się uzyskanie dodatkowej sali łóżkowej 5?osobowej z węzłem sanitarnym, łazienki damskiej i męskiej, pomieszczenia WC, natrysków męskich i damskich, pomieszczenia porządkowego ? brudownik.
– Udało nam się tak pokierować pracami, że mimo założeń poprzedniego dyrektora oddział nie został zamknięty. Gdyby tak się stało, moglibyśmy utracić kontakt z NFZ, a była to sytuacja naprawdę realna. Teraz kończymy remont, a oddział funkcjonował i za chwilę będzie korzystał z wyremontowanych pomieszczeń – powiedziała starosta Marzena Dębniak.
Sterylizatornia zamiast szatni
Centralna sterylizatornia jest jednym z ważniejszych pomieszczeń placówek medycznych ? to w nim odbywają się działania eliminujące zakażenia szpitalne, jakie wynikają ze stosowania inwazyjnych technik medycznych. Sterylizacja wpływa także na
aspekt ekonomiczny funkcjonowania szpitala i możliwości uniknięcia wydatków. Dlatego tak istotna jest koncepcja architektoniczno-budowlana placówki, przewidująca zapobieganie zakażeniom, a nie ich zwalczanie.
– Na pomieszczenie, w którym możliwa jest dezynfekcja i wyjaławianie sprzętu, aparatury, narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych czy innych materiałów medycznych, zostanie zaadaptowana dawna szatnia – wyjaśniła p.o. dyrektora, Aldona Jarosińska.
W pierwszej kolejności należało podjąć działania rozbiórkowe, gdyż dotychczasowy układ pomieszczenia nie pozwalał na odpowiednie wykorzystanie przestrzeni. Przemodelowaniu uległ układ ścian działowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. nakłada na kierownictwo lecznicy określone obowiązki związane z działaniem takiego pomieszczenia. Zastosowane działania pozwolą na spełnienie tych wymagań tak, aby zorganizowanie sterylizatorni umożliwiało dezynfekcję i sterylizacje narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych. W związku z tym w ramach prac budowalnych udało się wykonać m.in. szereg przebić w ścianach pozwalających na instalację niezbędnych urządzeń, nowe ściany działowe, sufity podwieszane, posadzki, prace związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi czy wymieniono stolarkę drzwiową.
W wyniku prac budowalnych sterylizatornia zyska specjalistyczne pomieszczenia z rozdzieleniem na 3 strefy: brudną, czystą i sterylną, pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia socjalne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *