Działania profilaktyczne na rzecz mieszkańców. Akademia Pełna Zdrowia

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zadecydował o realizacji szeregu działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz mieszkańców pt. ?Akademia Pełna Zdrowia?. Ideą tegorocznej edycji jest skierowanie uwagi szczególnie na osoby, które nie są objęte programami finansowanymi przez NFZ.
– Przygotowaliśmy konkretne propozycje działań profilaktycznych, w ramach których będą odbywać się koncerty relaksacyjne, konferencje, warsztaty, zajęcia ruchowe czy badania i konsultacje lekarskie- wyjaśnia starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak.
Po pierwsze: relaks
Pierwszym filarem Akademii jest działanie ?Czas na relaks?. W jego ramach zorganizowane zostaną w ciągu roku trzy koncerty relaksacyjno-rekreacyjne, w tym specjalny koncert świąteczny.
Po drugie: edukacja
?Czas na edukację? to kolejna inicjatywa, która nakierowana jest na organizację wykładów i będzie podnosić świadomość zdrowotną uczestników. Zaplanowano, że odbędą się trzy takie spotkania, gdzie głównymi omawianymi tematami będą choroby cywilizacyjne, kwestia funkcjonowania pamięci czy dietetyka. Wszystkie wykłady będą prowadzone przez cenionych specjalistów z regionu. W planach jest również zorganizowanie dla mieszkańców powiatu dużej konferencji z zakresu medycyny, psychologii czy socjologii. Warto pokreślić, że w ramach konferencji uruchomione zostanie tzw. Białe Miasteczko, gdzie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań.
Po trzecie: aktywność
Ruch i aktywność fizyczna to w dzisiejszych czasach klucz do długiego życia, dlatego Zarząd Powiatu proponuje mieszkańcom program ?Czas na aktywność?. W jego ramach będą organizowane zajęcia w dwóch formach: aerobik, jako muzyczno-ruchowa forma aktywności oraz gimnastyka rehabilitacyjna z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Poprowadzą je uznani specjaliści z doświadczeniem.
Po czwarte: zdrowie
Aby kompleksowo zadbać o siebie niezbędna jest profilaktyka i regularne badania. W związku z tym powstał czwarty i ostatni zarazem filar Akademii, czyli ?Czas zadbać o zdrowie?. Beneficjenci będą mogli skorzystać z katalogu badań i konsultacji takich jak: badania densytometryczne i spirometrii, badania kardiologiczne, analiza składu ciała, badania analizy kręgosłupa oraz badania endokrynologiczne.

Akcje profilaktyczne będą odbywać się w ramach ?AKADEMII PEŁNEJ ZDROWIA?, w zakresie, której będą odbywać się działania: 
– ?CZAS NA RELAKS W CISZY? w ramach, których odbywać będą się Koncerty relakasacyjno-rekreacyjne.
-?CZAS NA EDUKACJĘ? w ramach, których odbywać będą się Konferencje-Wykłady-Warsztaty Edukacyjne.
-?CZAS NA AKTYWNOŚĆ? w ramach, których odbywać będą się zajęcia Aktywności Fizycznej.
-?CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE? w ramach, których odbywać będą się Konsultacje i Badania profilaktyczne dla mieszkańców.
W roku 2019 proponowane działania ukierunkowano na rzecz poprawy zdrowia osób ze szczególnym uwzględnieniem tych, których nie obejmują programy profilaktyczne finansowane ze 
środków NFZ.
DLA MIESZKAŃCÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ?CZAS NA RELAKS W CISZY? W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ KONCERTY RELAKSACYJNO-REKREACYJNE
MIEJSCE: Bursa Szkolna – osiedle Słoneczne 48 w Ostrowcu Świętokrzyskim..
?CZAS NA EDUKACJĘ? W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ KONFERENCJE-WYKŁADY EDUKACYJNE
CYKL WYKŁADÓW
MIEJSCE: Zespół Szkół Nr 3 ulica Sandomierska 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
TERMINY najbliższego wykładu: 09.04.2019 r. (wtorek)
– wykład dr Piotr Borowski (Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Starachowice)
Pacjent z chorobami cywilizacyjnymi w gabinecie stomatologicznym XXI wieku.
 
KONFERENCJA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU
MIEJSCE:
Zespół Szkół Nr 3 ulica Sandomierska 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
WYKŁADOWCY: specjaliści z dziedzin medycyny, psychologii, socjologii itp.
Uruchomione będzie również BIAŁE MIASTECZKO z badaniami.
?CZAS NA AKTYWNOŚĆ? W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA AKTYWNOŚĆI FIZYCZNEJ
ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Zajęcia odbywają się do czerwca 2019 roku w ramach Szkoły Zdrowego Stylu Życia VI
(program, który jest już realizowany od września 2018 r.), a od września/października 2019 roku zostaną uruchomione zajęcia aktywności fizycznej w ramach ?AKADAMII PEŁNEJ ZDROWIA?
? CZAS NA AKTYWNOŚĆ
Dotychczas zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu (we wtorki i czwartki) w Zespole Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zajęcia aktywności fizycznej, są realizowane w dwóch formach:
we wtorki aerobik jako muzyczno – ruchowa forma aktywności, a w czwartek gimnastyka rehabilitacyjna z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego.
 
?CZAS ZADBAĆ O ZDROWIE?
W RAMACH, KTÓRYCH ODBYWAĆ BĘDĄ SIĘ KONSULTACJE I BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA MIESZKAŃCÓW
Propozycję różnych badań profilaktycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów jakie zostaną skierowane
do mieszkańców całego Powiatu Ostrowieckiego będą na bieżąco ogłaszane lokalnych mediach.
?
 
DLA MIESZKAŃCÓW GMIN OŚCIENNYCH POWIATU OSTROWIECKIEGO
Każda z gmin otrzyma ofertę w ramach ?AKADEMII PEŁNEJ ZDROWIA? przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, która będzie zawierała następujące działania
realizowane będą na terenie danej gminy:
-?Czas na relaks w ciszy?
– koncert relaksacyjno-rekreacyjne,
-?Czas zadbać o zdrowie? ? badania profilaktyczne i konsultacje lekarskie.
-?Czas na edukację? – mieszkańcy gmin zostaną zaproszeni do udziału w cyklu wykładów oraz konferencji jakie zostały zaplanowane do realizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2019.
Przedstawiciele gmin proszeni będą o rozpowszechnienie informacji o terminach wykładów i konferencji wśród sowich mieszkańców oraz zorganizować przejazd na te spotkania.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *