Inwestycje na Krzemionkach i remont Pałacu Wielopolskich są zagrożone? Ministerstwo rzuci koło ratunkowe?

Na rozpisane przez Muzeum Historyczno ? Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim przetargi na wykonanie robót budowlanych i remontowych na terenie Krzemionek, mających na celu zwiększenie dostępności dla turystów, a także poprawę infrastruktury muzeum i Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wpłynęły oferty, które ? jak podkreśl wicestarosta Andrzej Jabłoński ? podwyższają ich koszty o około 60%. W przypadku Pałacu Wielopolskich jeden z oferentów złożył ofertę o 3 mln zł wyższą od zakładanej.
W minioną środę więc wicestarosta Andrzej Jabłoński i główny specjalista ds. rozwoju infrastruktury i promocji ostrowieckiego muzeum Paweł Urban wybrali się do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego z wnioskiem, by resort dodatkowo doinwestował planowane inwestycje o 2,5 mln zł oraz przedłużył okres ich realizacji do połowy 2020 roku. Ewentualne dofinansowanie trzeciego przedsięwzięcia, czyli budowy wystawy stałej za około 2,5 mln zł spadłoby już na powiat ostrowiecki. Dobra wiadomość jest taka, że rozmowy były udane i jak podkreśla wicestarosta A.Jabłoński jest duża nadzieja na to, że uda się oddalić widmo niewykorzystania przyznanej przez ministerstwo dotacji.
Przypomnijmy, że muzeum z ministerstwem kultury i dziedzictwa podpisało umowę na realizację projektu skalkulowanego na około ponad 11 mln zł już 22 grudnia 2017 roku. Cały 2018 rok został zmarnowany, bo pierwszy przetarg udało się ogłosić dopiero? w styczniu 2019 roku! We wspomnianym 2018 roku zmieniano nie tylko kierownictwo placówki, co powodowało brak decyzyjności, ale także warunki specyfikacji przetargu. W międzyczasie drastycznie wzrosły także ceny usług. Wystąpiły braki w dokumentacji. Zabrakło też działań korygujących dokumentację. Teraz okazuje się, że z powodu wzrostu cen usług budowlanych zakładane inwestycje nie będą kosztowały, tak jak pierwotnie zakładano 10-11 mln zł, a 16 mln zł.
Miejmy nadzieję, że ministerstwo wyrazi zgodę na zmianę umowy z ostrowieckim muzeum i korektę finansową. Umowa przewidywała na realizacje projektu 7,6 mln zł, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na szczęście, realizacja projektu modernizacji Krzemionek, o których wie komitet UNESCO nie ma wpływu na ich wpis na Listę Światowego Dziedzictwa. I choć każdy wie, że po wyłonieniu wykonawcy projektu trasa turystyczna na Krzemionkach będzie nieczynna, to wszyscy zainteresowani czekają już na rozpoczęcie prac, które po wpisie na listę znacznie usprawnią obsługę turystów z całego świata.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *