Sukces Miłosza Żaka. Polonista z klasy matematyczno-fizycznej…

Miłosz Żak, uczeń klasy drugiej o profilu matematyczno- fizycznym, zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich (III stopnia) XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, które odbędą się w dniach od 3 do 6 kwietnia w Konstancinie i w Warszawie. W ramach zawodów I stopnia olimpiady Miłosz napisał pracę dotyczącą gatunku literackiego w kontekście repertuaru gatunkowego oraz prądów filozoficznych i estetycznych epoki, a egzemplifikacji tego zagadnienia dokonał na podstawie modernistycznego tekstu ?Fałszerze? A.Gide i postmodernistycznego ?Mistrz i Małgorzata? M.Bułhakowa. Esej, zredagowany przez Miłosza pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Dariusza Synowca, został oceniony przez Komitet Okręgowy zawodów II stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego maksymalną ilością 60 punktów. Miłosz równie dobrze zaprezentował się w etapie ustnym okręgowych eliminacji i został rekomendowany do finału ogólnopolskich eliminacji.
Miłosz jest uczniem klasy drugiej, więc przygotowując się do olimpiady musiał w trybie indywidualnym opanować materiał historyczny i literacki dotyczący epok pozytywizmu, modernizmu, dwudziestolecia międzywojennego i literatury współczesnej. – Uczeń prezentuje postawę badawczą, zdolności analityczne, umiejętność dostrzegania kontekstów interpretacyjnych i inklinacje komparatystyczne, które są niezwykle istotne na tym etapie olimpiady oraz przyszłych studiów humanistycznych ? mówi o Miłoszu jego nauczyciel języka polskiego, Dariusz Synowiec.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *