Jest decyzja kuratora. „Jedynka” od września w dwóch obiektach

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik w minionym tygodniu wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Oznacza to, że od września tego roku w dawnej lokalizacji przy ulicy Trzeciaków naukę rozpoczną oddziały przedszkolne i klasy I – IV, zaś przy ulicy Sienkiewicza – w dawnym PG Nr1 – klasy V -VIII. Jak czytamy w uzasadnieniu, Świętokrzyski Kurator Oświaty miał na uwadze przede wszystkim to, że przekształcenie nie będzie skutkować negatywnymi skutkami wobec uczniów, a zmiany będą przeprowadzone z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych, bezpieczeństwa oraz dostępu do edukacji dzieci i młodzieży.
Przypomnijmy, że Rada Miasta przyjęła uchwalę w sprawie zamiaru zmiany siedziby PSP Nr 1 przy ulicy Trzeciaków. Samorząd chciał, aby dla dobra ucznia, placówka w nowym roku szkolnym funkcjonowała w dwóch obiektach, dotychczasowym przy ulicy Trzeciaków oraz przy ul. Sienkiewicza w miejscu wygaszanego gimnazjum.
– Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej komfortowe prowadzenie zajęć bez konieczności zmianowości, w doskonale wyposażonych pracowniach- argumentował taki scenariusz podczas spotkania z rodzicami prezydent Jarosław Górczyński. Jeśli chodzi o warunki pracy i nauki, to budynek obecnego gimnazjum jest dobrze wyposażony w pomoce multimedialne, a już wkrótce otrzyma dodatkowy sprzęt, który pozostanie po zlikwidowanych gimnazjach numer 3 i 5.
Pomysł samorządu nie wszystkim się spodobał, dlatego też część rodziców zaprotestowała zarzucając, że zmiany w praktyce sprowadzają się do utworzenia ?nowego gimnazjum?. Sugerowano nawet, że zmiana jest wynikiem nieprawidłowego zarządzania jednostką oświatową, przejawiającą się przyjmowaniem do szkoły dzieci spoza jej obwodu. Wyrażano także obawę, że w wyniku planowanej reorganizacji droga dzieci do szkoły ulegnie znacznemu wydłużeniu. Podważano także bliskość szkół ponadgimnazjalnych, co może się łączyć z występowaniem zjawisk patologicznych (przemocy fizycznej i psychicznej).
W swoim uzasadnieniu Świętokrzyski Kurator Oświaty odrzucił wnoszone przez rodziców postulaty. Oba budynki znajdują się w odległości zaledwie 600 metrów, co w opinii można uznać za bliską. Zdaniem kuratora także bezzasadny była argument o rzekomym większym natężeniu ruchu i bliskości szkół ponadpodstawowych w przypadku drugiej lokalizacji.
– To starsi uczniowie, a więc ci, którzy już zgodnie z prawem mogą samodzielnie poruszać się po drogach, będą uczyć się w budynku usytuowanym przy ulicy Sienkiewicza- czytamy. Zdaniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty zorganizowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla klas V, VI, VII i VIII w budynku przy ulicy Sienkiewicza oraz oddziałów przedszkolnych i klas I -IV przy ulicy Trzeciaków pozwoli na pełne wykorzystanie obu dobrze przystosowanych do funkcji oświatowych obiektów. Poza tym zmiana pozwoli na kontynuowanie procesu dydaktycznego w środowisku już znanym, przyjaznym i bezpiecznym. Zmieniając budynek dzieci będą uczyć się nadal w ramach tej samej klasy (grupy rówieśniczej), a podobna sytuacja będzie także z kadrą pedagogiczną.
Zdaniem kuratora proponowana zmiana zdecydowanie poprawi również warunki kształcenia, przede wszystkim przez odejście od zmianowości, rozładuje także zatłoczone szkolne korytarze. Zozlokowanie uczniów w poszczególnych budynkach zostało dokonane w sposób przemyślany i racjonalny. Tym samym kurator swoją decyzją podtrzymał wcześniej publikowane na naszych łamach spostrzeżenie, że jego zdaniem wszyscy winni być zadowoleni z takiego rozwiązania, zaś budynki oświatowe powinny nadal być przeznaczane na ten cel, a prawo dopuszcza takie scenariusze, jakie realizuje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
Na finał tej sprawy warto zacytować jeszcze raz włodarza miasta, który tak spointował spotkanie z rodzicami w PSP Nr 1.
-Liczę, że jak spotkamy się tutaj za rok, to wszyscy zgodnie przyznamy, że była to dobra decyzja dla dobra dzieci – mówił prezydent Jarosław Górczyński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.