Bezpłatny punkt konsultacyjny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego powiatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym uruchomiony został bezpłatny punkt konsultacyjny, oferujący pomoc dla dzieci z trudnościami w nauce i zachowaniu, z autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy, wzroku, słuchu i narządu ruchu.
Wczesna diagnoza oznacza szybkie podjecie działań terapeutycznych w okresie kiedy dają one największe rokowania.
SOSW to publiczna placówka z 70-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W skład Ośrodka wchodzą Szkoła Podstawowa z oddziałami dla dzieci z lekką i umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, Szkoła Branżowa oraz internat i świetlica szkolna. Szkoła Branżowa kształci uczniów zawodzie -monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz.
W Ośrodku odbywają się również zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WRD). Są to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
Pomoc i wsparcie udzielane są również rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez ich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania. Ośrodek dysponuje profesjonalnie wyposażonymi salami , gabinetami do prowadzenia specjalistycznych zajęć.
Szkoła zaprasza wszystkich zainteresowanych na dni otwarte, które będą organizowane w maju.

Print Friendly, PDF & Email