Zmienił się skład Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni dokonali  zmian w składzie Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z prac w radzie zrezygnował Paweł Gotowiecki, prorektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Z kolei byłego wicestarostę Eligiusza Micha w składzie rady muzeum zastąpi Zbigniew Pękala (na zdjęciu), przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.

Przypominamy, że w Radzie Muzeum Historyczno-Archeologicznego, zgodnie z uchwałą rady powiatu ze stycznia 2017 roku, zasiadają: Piotr Mrugała – przedstawiciel powiatu, Krystyna Żurek – przedstawiciel gminy Bodzechów, Krystyna Pyżewicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Wojciech Borkowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Zenon Duda – przedstawiciel dyrektora muzeum i Jan Główka – dyrektor Muzeum Historii Kielc.

 W myśl zapisów ustawy o muzeach, w skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez właściwy ze względu na siedzibę muzeum organ samorządu terytorialnego, stowarzyszenia twórcze i naukowe, instytucje wspierające działalność muzeum, dyrektora muzeum oraz poprzednią radę muzeum. Osoby te powinny posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, a w szczególności instytucji muzealnych oraz cieszyć się autorytetem i zaufaniem społeczności lokalnych i środowisk naukowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *