THM najlepszą szkołą XI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Wiktor Zych najlepszym młodym logistykiem w Polsce! Natalia Czarnecka, Iwona Nowak, Piotr Niewiadomski i Maciej Wątor finalistami OOL.


THM awansował na 5 miejscu wśród szkół kształcących na kierunku technik logistyk w Polsce w rankingu WSL oraz rankingu Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczennice i uczniowie ZS Nr 3 w Ostrowcu Św. zostali wyłonieni spośród 8,5tys.uczniów z 314 szkół w Polsce, którzy przystąpili do rywalizacji podczas XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki ? pierwszą w Polsce uczelnię logistyczną.
W drodze po nagrody młodzież miała do pokonania finałowe pytania problemowe, sprawdzające nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania w konkretnych sytuacjach zawodowych, a mianowicie zorganizowanie czynności logistycznych dla jednej z firm w zakresie produkcji, magazynowania i transportu oraz test z zakresu języka obcego zawodowego (j.niemiecki i j.angielski).
12. kwietnia 2019 roku odbyła się uroczysta Gala Finałowa w siedzibie Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu podczas której zostały ogłoszone wyniki XI edycji OOL.
W tym roku szkolnym młodzież klas logistycznych THM wykazała się olbrzymim zaangażowaniem i pasją do logistyki, odnosząc olbrzymi sukces, który przejdzie do historii THM.
Cztery lata pilnej nauki, tygodnie przygotowań w tym roku szkolnym, 90. dodatkowych godzin spotkań szkolnych z opiekunkami, które tworzyły dodatkowe materiały i testy wielokrotnego wyboru dla młodzieży przygotowującej się do tegorocznych olimpiad, rozwiązywanie testów, zadań oraz studiowanie literatury przyniosło efekty.
Po raz pierwszy bowiem od 2009r. uczeń ZS3 stanął na podium i zajął 1. miejsce w OOL. Wiktor Zych ? uczeń klasy czwartej na kierunku technik logistyk jest zwycięzcą tegorocznej olimpiady i zdobywcą tytułu laureata oraz głównej nagrody, a mianowicie indeksu WSL na studia pierwszego i drugiego stopnia, sprzętu: MacBook Air, Samsung s10, płatny staż w grupie RABEN oraz gadżetów od sponsorów.
Jest to olbrzymie wyróżnienie, duma i satysfakcja dla tegorocznych opiekunów olimpiady: Marioli Jabłońskiej i Katarzyny Pastuszki, które odebrały gratulacje i podziękowania za przygotowanie uczniów do zawodów.
Mariola Jabłońska odebrała od władz uczelni, a mianowicie rektora WSL prof. zw. dr hab. Andrzeja Korzeniowskiego dr h.c., kanclerza prof. dr hab. Henryka Sobolewskiego, dziekana dr inż. Marka Matulewskiego nagrodę ?Najlepszej Nauczycielki?, a pani Katarzyna Pastuszka nagrodę ?Najlepszej Szkoły XI. edycji OOL?. Tytuły wiążą się z otrzymaniem przez placówkę nagród rzeczowych do pracowni logistycznej, która wzbogaca się dzięki nauczycielom z dnia na dzień.
Finalistami OOL z ramienia ZS Nr 3 zostali: Maciej Wątor ? 11. miejsce (tegoroczny laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznyej ? 2. miejsce) w kraju, Piotr Niewiadomski ? 14.miejsce w kraju, Natalia Czarnecka ? 26. Miejsce oraz Iwona Nowak ? 33.miejsce w Polsce. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż Maciej Wątor zdobył w poprzedniej edycji tytuł laureata OOL plasując się na 6.pozycji w kraju.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki od 2008 roku. Jest to turniej tematyczny z dziedziny logistyki, którego laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego. Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Patronem Merytorycznym jest Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.
Organizację olimpiady i promocję młodych talentów co roku wspierają sponsorzy. Złotymi Sponsorami XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej są: Dachser, DPD Polska, Imperial Logistics, Grupa Wędzikowski, Mahle, STILL Polska, TimoCom Soft- und Hardware GmbH oraz JAS FBG. Sponsorzy Srebrni to: DB Schenker, Polski Komitet Narodowy EPAL, PEKAES.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *