Szansa na pracę dla grupy 50+

Lokalne frmy zaczynają przekonywać się do pracowników z grupy 50 plus.
Być moze coraz trudniejsza sytuacja na rynku pracy i kłopoty z pozyskaniem kandydatów, zmuszają pracodawców do sięgania po ?dojrzałych? pracowników.
Przeglądając tabele obrazujące poziom bezrobocia w województwie świętokrzyskim i w powiecie ostrowieckim, moją uwagę zwrócił wysoki wskaźnik bezrobocia w grupie doświadczonych pracowników, czyli w wieku 50 -64 lat. To frustrujące wnioski, bowiem przez długie lata największym atutem gospodarczym i rozwojowym naszego miasta była znakomita kadra. Emerytowani hutnicy wiedzą, jacy fachowcy: inżynierowie i robotnicy, pracowali w wydziałach produkcyjnych Starego Zakładu Huty. Z uwagi na potencjał ludzki, który był w stanie poradzić sobie z każdym wyzwaniem technicznym, zapadła decyzja o budowie w naszym mieście Nowego Zakładu. Doskonale przygotowani pracownicy byli też atutem zakładów Wólczanka i Kombinatu Budowlanego, który przez lata wykonywał najtrudniejsze i najbardziej odpowiedzialne inwestycje w regionie.
Jeszcze 10 lat temu, zaledwie co trzeci Polak po 55 roku życia, był aktywny zawodowo. Zostaliśmy daleko w tyle, jeśli chodzi o aktywność osób z grupy 50 plus za wieloma rozwiniętymi krajami europejskimi: Wielką Brytania, Niemcami, Holandią czy Szwecją. Rozminięcie się oczekiwań rynku pracy z możliwościami tak dużej grupy osób, przynosiło przez lata straty dla gospodarki. Co do tego nie ma wątpliwości.
Sytuacja ta zmusiła kolejne rządy do wdrożenia w życie programów aktywizujących osoby bezrobotne w wieku po 55 roku życia. Pięć lat temu aktywność zawodowa tej grupy wzrosła już do ponad 40 proc., a w aktualnych programach społecznych rząd zakłada, że w przyszłym roku, aktywny zawodowo będzie już co drugi Polak w wieku 55 -64 lata. Grupa ta – z jednej strony góruje nam innymi doświadczeniem, umiejętnościami, dyspozycyjnością, a z drugiej – zwraca się uwagę na niedopasowanie ?dojrzałych? pracowników do aktualnych wymagań. Trudniej przyswajają sobie oni wiedzę z zakresu informatyki, elektroniki itp.
Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwraca uwagę na pozytywny trend na lokalnych rynku pracy.
-Na koniec marca br. w rejestrze bezrobotnych w naszym powiecie było 1.159 osób w wieku powyżej 50 lat. Wszyscy uznaliśmy, że to dużo, jeśli chodzi o grupę osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ? mówi dyrektor. – Z satysfakcją jednak odnotowujemy, że od pewnego czasu lokalni pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem osób powyżej 50 lat. Podkreślają ich dyspozycyjność, umiejętności, a także chęć uczenia się i poszerzania wiedzy niezbędnej do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Mamy program, który umożliwia dofinansowanie przez okres jednego roku zatrudnienie osób po 50 roku życia. Dzięki tej formie wsparcia zatrudnienie znaleźli nawet 60-latkowie. Tych pieniędzy nie zabraknie do końca roku i mamy nadzieję, że pracodawcy w dalszym ciągu będą chętnie korzystać z doświadczenia 50 i 60-latków.
Wydaje się, że w sytuacji coraz dotkliwszego deficytu kadr na rynku pracy, pracodawcy zmuszeni będą do sięgania po kandydatów z grupy 50 plus. W tym otwarciu na starszych pracowników dostrzegać trzeba inne korzyści. Jesteśmy jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Z każdym rokiem coraz mniej młodych ludzi wkracza na rynek pracy i z każdym rokiem coraz liczniejsza staje się grupa osób od 50 do 64 lat.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *