Nowe stanowiska pracy

W ubiegłym tygodniu Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczął przyjmowanie wniosków na refundację kosztów związanych z utworzeniem nowych stanowisk pracy.
Już pierwszego dnia naboru pracodawcy złożyli wnioski na blisko sto nowych miejsc.
W ubiegły poniedziałek, zgodnie z planem, urząd pracy rozpoczął przyjmowanie wniosków na wyposażenie lub doposażenie nowych miejsc pracy, czyli nowych stanowisk, na których zostaną zatrudnione osoby bezrobotne. W takim przypadku firma lub zakład pracy może otrzymać od urzędu kwotę do 20 tys. zł na przygotowanie stanowiska. Zainteresowanie lokalnych pracodawców tą formą wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na aktywizację zawodową przeszło oczekiwania. Sekretariat PUP z trudem nadążył w pierwszym dniu naboru z przyjmowaniem i rejestracją wniosków. Coraz więcej wniosków przesyłają w formie elektronicznej.
-W maju zaplanowaliśmy refundację środków na 34 nowe stanowiska pracy, a tymczasem pierwszego dnia naboru nasi pracodawcy zaproponowali trzy razy więcej takich miejsc ? informuje nas Małgorzata Stafijowska, dyrektor PUP w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W tym roku można było po raz drugi składać wnioski na wyposażenie i doposażenie miejsc pracy. Po naborze w marcu powstało lub powstanie w najbliższych tygodniach 60 nowych stanowisk pracy w usługach i przemyśle. Kolejny termin składania wniosków zaplanowano w sierpniu br. Urząd zarezerwował pieniądze na wyposażenie kolejnych 20 stanowisk.
Od 6 maja br. urząd pracy przyjmował także wnioski dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną. Pieniądze na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *