Uzbrajają działki pod inwestycje

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski rozstrzygnęła przetarg na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Bałtowskiej.
PPHU ?MAKO? uzbroi tereny inwestycyjne w te dwie sieci za kwotę 1,35 mln zł. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 910,40 m (prawie 1 km) z rur o średnicy ?250, ?200, ?150, ?100, ?80 wykonanych z żeliwa sferoidalnego oraz nadziemnych hydrantów p.poż. Sieć wodociągowa uzbrajająca tereny inwestycyjne zostanie włączona od głównej magistrali wodociągowej DN600, przebiegającej obok kompleksu inwestycyjnego.
Bliskość takiej sieci należy uznawać za atut. Oznacza to nieograniczony dostęp do zasobów wody, co może być zachętą dla lokalizacji inwestorów reprezentujących przemysł wodochłonny.
Sieć wodociągowa zostanie wykonana w pasie drogowym dróg wewnętrznych terenów inwestycyjnych. Z kolei budowa kanalizacji sanitarnej składa się z następujących przedsięwzięć: budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 743,90 m, wykonanej z rur kamionkowych o średnicy DN200 oraz odejść kanalizacyjnych do granicy nieruchomości o długości 111,50 m, wykonanych z kamionki o średnicy DN150 i budowy 24 studzienek rewizyjnych o średnicy DN1000 betonowych, budowy kanalizacji ciśnieniowej o długości 345,6 m wykonanej z PE o średnicy DN90, odcinka kanalizacji grawitacyjnej o długości 3,3 m, wykonanej z rur kamionkowych o średnicy DN200, a także powstania pompowni ścieków.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *