Sukces Miłosza Żaka z ?Chreptowicza?. Zwolniony z przyszłorocznej matury!

Miłosz Żak, uczeń  klasy drugiej o profilu matematyczno- fizycznym  w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza, pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Dariusza Synowca, osiągnął w tegorocznej XLIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego sukces ? otrzymał tytuł finalisty, na mocy którego olimpijczyk zwolniony jest  z przyszłorocznych  egzaminów maturalnych z języka polskiego: pisemnego na poziomie podstawowym i  rozszerzonym oraz ustnego.

O uczestnictwie już w trzecim i zarazem ostatnim, najbardziej prestiżowym, bo centralnym szczeblu olimpiady, mówi jego finalista z ?Chreptowicza?, Miłosz Żak:

– W ramach eliminacji pisemnych w Konstancinie zdecydowałem się  na napisanie interpretacji porównawczej dwóch utworów lirycznych. Dlatego też moje przygotowania do finału polegały głównie na wypracowaniu własnego warsztatu metodologicznego, którego możliwości analityczne przekraczałyby program nauki szkolnej. Natomiast udział w części ustnej wymagał przygotowania dwóch tematów problemowych – w moim przypadku kulturoznawczego i językoznawczego  –   które omawiałem przed komisją złożoną z pracowników naukowych, działających w najbardziej prestiżowych jednostkach polonistycznych, takich jak Instytut Badań Literackich PAN oraz Uniwersytet Warszawski. Było to zatem niezwykłe wyróżnienie, ale i ogromne wyzwanie. Oprócz oczywistych korzyści poznawczych i intelektualnych, uzyskanie tytułu finalisty automatyczne zwalnia mnie z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, co jest niebanalnym udogodnieniem w perspektywie przyszłorocznych matur. Udział w olimpiadzie ? dla mnie , jako osoby zainteresowanej szeroko pojętą humanistyką –  był doświadczeniem , którego nie sposób zapomnieć. Z poszczególnymi etapami olimpiady wiązały  się wielkie  emocje, wartościowe przeżycia, cenne doświadczenia i ogrom wiedzy, dzięki której  dziś  mogę czuć satysfakcję  i radość z odniesionych korzyści. Wszystko to jednak  poprzedzone było solidnymi  przygotowaniami wymagającymi poświęcenia ogromu  czasu zarówno z mojej, jak i nauczyciela strony.                                

– Miłosz prezentuje postawę badawczą, zdolności analityczne, umiejętność dostrzegania kontekstów interpretacyjnych i inklinacje komparatystyczne, które są niezwykle istotne podczas olimpijskich eliminacji ? mówi nauczyciel polonista Dariusz Synowiec.  – Warto jednak zauważyć, że do tej rangi  imprezy naukowej , jaką jest olimpiada,  nie da się przygotować nawet bardzo zdolnego ucznia w ramach 18. godzin dydaktycznych nauczyciela i 4. wynikających z planu ucznia. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego jest trzystopniowa, a to znaczy, że zawody I stopnia są przeprowadzane w szkołach, II etap odbywa się na poziomie okręgowym, a III centralnym, tradycyjnie w Warszawie. Tematy OLiJP pojawiają się pod koniec roku szkolnego, a to znaczy, że już w wakacje zaczyna się intensywna praca nauczyciela i ucznia, który musi przygotować na etapie szkolnym esej interpretacyjny, będący podstawą kwalifikacji  do zawodów okręgowych. Wymaga to opanowania literatury podmiotowej i przedmiotowej odnoszącej się do wybranego tematu. To są wielogodzinne próby literackie ucznia pod nadzorem nauczyciela. Potem zawody II stopnia, o ile praca zostanie zakwalifikowana. A tu już trzeba przygotować ucznia do części pisemnej z literatury i nauki o języku oraz części ustnej. Znów wiele godzin poświęconych uczniowi. Jeśli olimpijczyk zaprezentuje odpowiedni poziom umiejętności, awansuje do zawodów III stopnia, które też składają się z dwóch etapów. Działania nauczyciela i ucznia w ramach olimpiady trwają od wakacji do kwietnia następnego roku. Nie da się policzyć czasu poświęconego na te czynności. To dziesięć miesięcy intensywnej i żmudnej pracy pozalekcyjnej zarówno ucznia, jak i przygotowującego  go  do olimpijskiego sukcesu nauczyciela.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *