Literackie i artystyczne sukcesy uczennicy THM

Tegoroczna maturzystka- Claudia Sbriglio- uczennica klasy mechatronicznej z ostrowieckiego Zespołu Szkół Nr 3 (THM-u), odniosła spektakularny sukces w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej. Claudia została laureatką tegoż konkursu w dwóch kategoriach: prozatorskiej i poetyckiej, co jest bardzo rzadkim osiągnięciem i wielkim sukcesem. W tegorocznej edycji kilkunastoosobowe Jury, składające się z literaturoznawców, pisarzy, poetów, dziennikarzy, polonistów i krytyków literackich, wyłoniło laureatów najlepszych prac spośród 8695 nadesłanych zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 561 szkół z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

Odniesiony przez Claudię sukces na szczeblu międzynarodowym świadczy o tym, że jest ona wybitnie utalentowana literacko i artystycznie. Uznanie Jury zdobył wiersz pt. ?Punk?, przedstawiający refleksje młodej poetki dotyczące postrzegania przedstawicieli tej subkultury w społeczeństwie oraz opowiadanie pt. ?Głód?- horror o otyłości i odchudzaniu z czarnym bohaterem, nasuwającym skojarzenia z pewną znaną reklamą. Wszystkie wiersze i opowiadania tegorocznej edycji zostały zamieszczone w pamiątkowej książce opracowanej przez organizatorów konkursu- ?Księżyc nareszcie dogania słońce?. Publikacja ta będzie wkrótce dostępna w bibliotece THM-u.

Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Pomorskiego i Prezydenta Miasta Słupska. Uroczysta Gala Konkursowa miała miejsce 27 maja w sali Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Podczas uroczystości zaprezentowano etiudę będącą kompilacją nagrodzonych utworów konkursowych, wręczono nagrody oraz przypomniano słowa nieżyjącej już patronki konkursu- Wandy Chotomskiej, która zawsze podkreślała, że ?jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim i promująca dziecięcą i młodzieżową twórczość?.

Claudia Sbriglio ? jak mawia o niej jej nauczycielka Renata Kowalska- ?jest kobietą renesansu?. To wszechstronnie utalentowana młoda dziewczyna, która ma rozliczne pasje i osiąga sukcesy w przeróżnych dziedzinach. Jako uczennica klasy w zawodzie technik mechatronik, osiągała świetne wyniki w nauce, brała udział w wielu konkursach i olimpiadach technicznych, matematycznych, ale także była wielokrotną finalistką i laureatką ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów recytatorskich i konkursów plastycznych, godnie reprezentując nie tylko swoją szkołę, powiat ostrowiecki, ale także województwo świętokrzyskie na forum ogólnopolskim.

– W Zespole Szkół nr 3 talenty drzemiące w młodych ludziach są często odkrywane, rozwijane, a następnie pokazywane światu. Młodzież realizuje nie tylko pasje związane z kierunkami nauczania, ale również te, które wynikają z wrażliwości artystycznej- czego Claudia jest doskonałym przykładem- mówi opiekunka Claudii, nauczycielka języka polskiego Renata Kowalska, inspirująca i wspierająca swoją uczennicę w jej artystycznej ścieżce życiowej.

Print Friendly, PDF & Email