Od 50 lat idą razem przez życie

W Urzędzie Stanu Cywilnego, dwie pary obchodziły uroczyście 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Państwo Maria i Waldemar Nalewajowie oraz Halina i Michał Wolszakiewiczowie z rąk prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i kierownika USC w Ostrowcu Świętokrzyskim, Beaty Dudy odebrali medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej, okolicznościowe statuetki oraz kwiaty. Nie zabrakło serdecznych życzeń od najbliższych, łez wzruszeń oraz gromkiego sto lat przy lampce szampana.
Pani Maria – ostrowczanka, jest absolwentką Szkoły Handlowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Swą karierę zawodową związała z handlem. Pan Waldemar urodził się w Kurzaczach. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Stalowej Woli oraz Technikum Przemysłu Maszynowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pracował w ostrowieckiej hucie, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji i w Pogotowiu Ratunkowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Państwo Nalewajowie poznali się w 1968 r. dzięki koledze szanownego jubilata. Zimą 1968 r. stanęli na ślubnym kobiercu. Mają syna Tomasza, są szczęśliwymi dziadkami Elizy, Łukasza i Anny. W ich życie wnoszą wielką radość prawnuki: Łukasz, Olaf i Antoni. Państwo Maria i Waldemar przebywają obecnie na emeryturze. Żyją spokojnie, dzieląc czas pomiędzy rodzinę, przyjaciół, swoje pasje i pracę na działce.
Pani Halina urodziła się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mając kilka lat przeniosła się z rodzicami do Kielc. Tam się uczyła i skończyła szkołę średnią. Pan Michał to rodowity ostrowczanin. Jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. Naukę kontynuował w Krakowie w Wyższej Szkole Rolniczej, gdzie otrzymał dyplom geodety. Państwo Wolszakiewiczowie poznali się w 1966 r. Dwa lata później, jesienią 1968 r., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kielcach złożyli przysięgę małżeńską. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Szanowni Jubilaci pracowali w przedsiębiorstwach państwowych w Kielcach. W 1990 r. wrócili do Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie rozpoczęli własną działalność gospodarczą. Obecnie oboje są emerytami. Są wspaniałymi rodzicami syna Roberta i szczęśliwymi i dziadkami wnuczki Kamili.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.