Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ostrowieckiego (wideo)

Na środowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego przeprowadzono debatę nad „Raportem o stanie powiatu ostrowieckiego za 2018 rok”. Radni przyjęli także sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie budżetu za 2018 rok. Stało się tak dlatego, że radni rządzący z KWW J.Górczyńskiego głosowali za blisko półtoramiesięcznym okresem, w którym przejęli władzę, a radni PiS z opozycji za niespełna 11 – miesięcznym okresem, w którym w poprzedniej kadencji sprawowali władzę. To paradoks, tym bardziej, że obie strony na sesji wytykały sobie błędy. Raz jeszcze usłyszeliśmy, że poprzedni zarząd dopuścił do rekordowej straty szpitala na poziomie 16,5 mln zł, co zmusza zarząd do jej pokrycia w kwocie około 13 ml zł, co z kolei grozi – jak wynika z analizy niezależnej, warszawskiej firmy Aesco – nadmiernym deficytem i wprowadzeniem procedur programu naprawczego. Mówiono także o zaniechaniach przy realizacji projektu modernizacji Krzemionek i Pałacu Wielopolskich, braku remontów w ostrowieckich szkołach średnich, czy też kwestii utworzenia w Ostrowcu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Po raz kolejny usłyszeliśmy także ze strony opozycji, że na koniec 2018 roku w budżecie zgromadzono 12 mln zł wolnych środków z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia szpitala. Te środki na saldzie konta powiatu rządzący określają, jako „mityczne”, podkreślając że swobodne dysponowanie nie jest tak do końca możliwe.  

Przyjęto również sprawozdanie finansowe za 2018 rok przedstawione przez Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Natomiast decyzja o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym spotkała się z wielką radością kadry pedagogicznej i dyrektora placówki. Odrzucono również skargi kierowane pod adresem dyrektora DPS przy ulicy Iłżeckiej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *