Olbrzymie zainteresowanie stażami zagranicznymi

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+.
Miło nam poinformować, że wśród 1.035 wniosków ten przygotowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ?Staż zagraniczny – nowe możliwości rozwoju zawodowego? został pozytywnie oceniony i został zatwierdzony do realizacji na liście głównej Programu Erasmus+.
Szkoła otrzymała 109.192 euro dofinansowania na realizację staży zawodowych w roku 2020. Pozwoli to zorganizować czterotygodniowe praktyki zawodowe w Hiszpanii dla 40 uczniów szkoły, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik mechatronik, technik elektronik oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. ZS Nr 3, wzbogacając proces edukacji zawodowej konsekwentnie od wielu lat stwarza uczniom warunki do kształtowania praktycznych umiejętności zawodowych podczas zagranicznych staży z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Niemiec.
W wyniku realizacji projektu uczniowie ZS Nr 3 będą odbywać zagraniczny staż, dzięki któremu uzyskają kwalifikacje zawodowe, językowe, kulturowe i społeczne zgodnie z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który ma służyć zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji). Celem projektu adresowanego do uczniów jest praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności zawodowych przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych oraz językowych.
Autorką wniosku i koordynatorką projektu jest Mariola Leśniewska ? nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Nr 3.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *