Pracodawcy RP: Pacjent zasługuje na więcej!

Projekt planu  finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok nie pozostawia żadnych złudzeń.
W systemie publicznej opieki zdrowotnej nie ma i nie będzie więcej pieniędzy, tym samym nie będą zaspokajane potrzeby zdrowotne Polaków. Tak uważa najstarsza i największa organizacja pracodawców w kraju, czyli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Organizacja działa od 1989 roku i reprezentuje 19 tys. firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób. Pracodawcy nie maja więc dobrych wieści dla pacjentów?
Pracodawcy RP uważają, że nominalne wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wprawdzie rosną, ale wyłącznie za sprawą wzrostu naszych zarobków i tym samym składek na ubezpieczenie zdrowotne. Są one dzięki wzrostowi gospodarczemu coraz wyższe, ale pieniędzy i tak jest wciąż w systemie opieki zdrowotnej mało. Wielokrotnie apelowali o urealnienie środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia, by pacjenci i świadczeniodawcy mogli czuć się w naszym kraju bezpiecznie.
W opinii Pracodawców RP powinien nastąpić znaczący wzrost wydatków na świadczenia opieki zwrotnej we wszystkich zakresach świadczeń gwarantowanych. Polska na tle innych państw Unii Europejskiej przeznacza bowiem na zdrowie niewystarczające środki – zarówno w odniesieniu do PKB, jak i per capita. W 2016 roku przeznaczono na ten cel 4,4 proc. PKB, podczas gdy Węgrzy 5,2 proc., Czesi 6,0 proc., Francuzi 8,7 proc., a Niemcy 9,5 proc. Uchwalona 24 listopada 2017 r. ustawa i później nowelizowana miała doprowadzić do skokowego wzrostu finansowania ochrony zdrowia przez zwiększanie odsetka Produktu Krajowego Brutto, przeznaczanego na ten cel.
W latach 2018 -2023 środki na ochronę zdrowia miały być nie niższe niż: 4,78 proc. PKB w 2018, 4,86 proc. PKB w 2019, 5,03 proc. PKB w 2020, 5,30 proc. PKB w 2021, 5,55 proc. PKB w 2022, 5,80 proc. PKB w 2023 r. Docelowo w 2024 r. na ochronę zdrowia miały wynieść 6,0 proc. PKB. Planowane wielkości i ich harmonogram oznaczałby niespotykany dotąd wzrost wydatków na zdrowie, który powinien przełożyć się na odczuwalną poprawę sytuacji pacjentów, jak również podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Nic jednak nie wskazuje na to, aby powyższe cele zostały zrealizowane.
Po pierwsze, w ustawie znalazły się zapisy, które dają możliwość brania do obliczeń wydatków publicznych na zdrowie na dany rok wartości PKB sprzed dwóch lat. To oznacza, że w 2024 r. będziemy najprawdopodobniej państwem, które przeznacza najmniej w Europie na ochronę zdrowia. Po drugie, przedstawiony przez Ministerstwo Finansów Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019 ?2022 wskazuje, że publiczne wydatki na ochronę zdrowia prawie nie będą rosły i że ich poziom nawet nie zbliży się do obiecanych 6 proc. PKB. Zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa wydatki na zdrowie w 2030 r. mają wynieść 4,5 proc. PKB, a po dołączeniu wydatków na opiekę długookresową może osiągną 5,2 proc. Gdyby zsumować te wartości – to deklarowane 6 proc. PKB osiągniemy dopiero w 2050 r. Po trzecie, w projekcie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok zaplanowano przychody na poziomie niespełna 97,3 mld zł.
Aktualny plan finansowy NFZ zakłada przychody na poziomie 92,37 mld zł. Należy też zauważyć, iż projekt planu finansowego NFZ na 2020 rok nie realizuje również zapisów dokumentu rządowego ?Polityka lekowa państwa na lata 2018 -2022? w zakresie zagwarantowania minimalnego poziomu środków w ramach całkowitego budżetu na refundację. Według przedstawionego projektu udział całkowitego budżetu na refundację w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej wyniesie 15,25 proc. i będzie o 1,15 mld zł niższy niż minimum określone w dokumencie strategicznym.
W opinii Pracodawców RP, kwota 100 mld zł jest kwotą niezbędną do zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i to jeszcze w 2019 r. Jest to mniej więcej tyle, ile powinien wynosić budżet NFZ, gdyby sposób liczenia odsetka PKB przeznaczanego na zdrowie był liczony w stosunku do PKB roku bieżącego, a nie sprzed dwóch lat. Pracodawcy RP ponownie więc apelują o to, by planowane wydatki urealnić. Polski pacjent, polski świadczeniodawca, w kwestiach dotyczących opieki zdrowotnej musi czuć się w naszym kraju bezpiecznie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *