Barbara Cudzik dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dziś Barbara Cudzik, dotychczasowy dyrektor Domu Pomocy Społecznej na osiedlu Słonecznym, została dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

B.Cudzik była jedynym kandydatem na stanowisko dyrektora PCPR w przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim konkursie. Z kolei pełnienie obowiązków dyrektora wspomnianego DPS zarząd powiatu powierzył Dorocie Krzyżanowskiej.
Od 2017 roku pełniącym obowiązki dyrektora PCPR był Krzysztof Wojtachnio.
W grudniu ubiegłego roku Zarząd Powiatu Ostrowieckiego odwołał Agnieszkę Sobańską ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Iłżeckiej. Jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków dyrektora właśnie Barbarze Cudzik, nieskutecznie odwołanej ze stanowiska trzy lata temu przez poprzedniego starostę.
Przypomnijmy, że 16 stycznia 2017 roku, po ponad roku rozpraw, Barbara Cudzik przez Sąd Pracy została przywrócona do pracy na stanowisku dyrektora DPS. Od tego wyroku odwołał się starosta, ale Sąd Okręgowy 5 października 2017 roku oddalił apelację starosty, a poprzedni wyrok stał się prawomocny. Trzy tygodnie później, dokładnie 31 października 2017 roku, zarząd powiatu zwolnił Barbarę Cudzik z obowiązku pełnienia obowiązków dyrektora DPS bez rozwiązywania umowy o pracę. Barbarze Cudzik zaproponowano pracę w charakterze pracownika socjalnego. Raz jeszcze wniosła więc sprawę do ostrowieckiego Sądu Pracy i raz jeszcze wyrokiem z 28 września 2018 roku została przywrócona na stanowisko dyrektora.
O niemożliwości wyegzekwowania wyroków sądowych Barbara Cudzik zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 8 sierpnia 2018 roku bowiem była dyrektorem DPS, któremu nie przydzielono żadnego zakresu obowiązków. To nie do uwierzenia, ale przez okres kilku miesięcy w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Iłżeckiej wypłacana była pensja dla dwóch dyrektorów i zastępcy dyrektora. Dopiero Zarząd Powiatu Ostrowieckiego obecnej kadencji zmienił ten dziwny układ personalny w powiatowej strukturze.
Barbara Cudzik była już dyrektorem PCPR. Pełniła także mandat radnej miejskiej z ramienia Twojego Ostrowieckiego Samorządu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *