Wsparcie dla szpitala. Środki na oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Wiadomo już na co skierowane zostanę środki, jakie gminy z powiatu ostrowieckiego przekazały dla ostrowieckiego szpitala.
Dotacja celowa trafi na remont pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup łóżek ortopedycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Przypomnijmy, że na ten cel ostrowiecki samorząd przekaże kwotę 210 tys. zł.
– Skupiamy się na wydatkach materialnych, bowiem nie możemy wspierać wydatków bieżących – wyjaśniał obecny na sesji wicestarosta Andrzej Jabłoński. Środki trafi ą na najbardziej pilne potrzeby zgłoszone do nas przez kierownictwo szpitala.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *