Urząd pracy liczy na pieniądze z rezerwy ministra

Złozyliśmy dwa wnioski o dodatkowe środki z rezerwy ministra pracy na aktywizację osób bezrobotnych.
Liczymy, że na początku września powinniśmy otrzymać spodziewane środki -mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Urząd pracy odwołał sierpniowy nabór wniosków o organizację stażu. Powód? Wyczerpanie środków z programów rządowych przeznaczonych na aktywizację zawodową. W pierwszej połowie roku zainteresowanie stażami, dotacjami do działalności
gospodarczej, środkami bezzwrotnymi na doposażenie nowych stanowisk pracy, było bardzo duże. Urząd wspierał wszelkie lokalne projekty i przedsięwzięcia.
-Pierwszy wniosek dotyczy przekazania naszemu urzędowi dodatkowych środków z funduszu pracy, w wysokości 1,3 mln zł, na wsparcie osób bezrobotnych w ramach różnych form aktywizacyjnych, głównie staży, dotacji, środków na doposażenie
stanowisk pracy ? mówi dyrektor M. Stafijowska. -W drugim wniosku zwracamy się o przyznanie dodatkowych pieniędzy w wysokości 30 tys. zł z rezerwy ministra w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ostrowiecki urząd dysponował w tym roku kwotą 526 tys. zł z KFS-u. Pieniądze te błyskawicznie rozeszły się na współfinansowanie kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych. Ze środków tych skorzystali zarówno pracownicy na zdobycie nowych umiejętności koniecznych w codziennej pracy, jak i sami pracodawcy.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Urząd pracy liczy na pieniądze z rezerwy ministra

  • 13 sierpnia 2019 at 11:53
    Permalink

    To jest zdecydowanie najbardziej zbędny urząd w mieście. Paniusie wciskający cię na tyranie za 900zl za cały etat na stażu.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *