Kiedy będą tablice UNESCO?

Jeden z czytelników zapytał nas, kiedy na drogach pojawią się tablice informujące o dojeździe na Krzemionki oraz kopalni krzemienia pasiastego w Borowni i Koryciźnie, a także neolitycznej osady górników w Gawrońcu, słowem całego Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?
W opinii czytelnika takie tablice jeszcze bardziej mogłyby się przyczynić do zainteresowania turystów naszym neolitycznym skarbem. Z pytaniem czytelnika zwróciliśmy się do Pawła Urbana ? głównego specjalisty ds. infrastruktury i promocji ostrowieckiego muzeum.
-Aby nasze muzeum mogło stosować tablice informujące o przynależności wspomnianych naszych czterech komponentów dobra światowego dziedzictwa musi najpierw uzyskać stosowny certyfikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? wyjaśnia Paweł Urban. ?Jego nadanie nie powinno potrwać dłużej, niż trzy miesiące od daty wpisu Krzemionkowskiego Regionu Pradziejowego Górnictwa Krzemienia Pasiastego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Tak więc należy się spodziewać, że po uzyskaniu certyfikatu muzeum wystąpi do zarządców dróg o montaż tablic z informacją o zabytkowych obiektach UNESCO.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.