300 tys. zł na kształcenie ustawiczne

Na przełomie sierpnia i września ostrowiecki urząd pracy pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Urząd dysponuje aktualnie kwotą 300 tys. zł na dofinansowanie kształcenia ustawicznego. Z pieniędzy tych mogą skorzystać zarówno sami pracodawcy na szkolenia, kursy zawodowe, kursy specjalistyczne czy studia podyplomowe, a także pracownicy. Kursy i szkolenia muszą się jednak rozpocząć w tym roku i do końca 2019 r. pracodawcy muszą za nie zapłacić. Wnioski na dofinansowanie kształcenia ustawicznego będą przyjmowane w dniach 9 ?11 września br. Ze względu na racjonalność wydatkowania środków, z doskonalenia zawodowego mogą skorzystać wyłącznie osoby, które dotychczas nie były objęte dofinansowaniem ze środków KNF.
Rada Rynku Pracy określiła także priorytety wydatkowania pieniędzy z rezerwy w 2019 r. Można je przeznaczyć na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników CIS, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej na wsparcie kształcenia osób niepełnosprawnych oraz kształcenie ustawiczne w związku z zastosowaniem w lokalnych firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *