Przyszłość Ostrowca Świętokrzyskiego w naszych rękach

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego prowadzi prace nad najważniejszym dla naszego rozwoju dokumentem, tj. nad nową Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. fot. Magdalena Zieleń, Andrzej Będkowski-marszałek województwa świętokrzyskiego.
Dokument, który zacznie obowiązywać po 2020 roku, określi obszary i kierunki polityki rozwoju naszego regionu.
W związku z trwającymi pracami nad nową Strategią, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zaprasza podmioty publiczne i prywatne z terenu województwa świętokrzyskiego do zgłaszania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu. Celem tego działania jest identyfikacja oczekiwań i potrzeb występujących w województwie oraz zapisanie w Strategii odpowiednich mechanizmów interwencji publicznej.
Promowane będą przedsięwzięcia o wymiarze ponadlokalny m, czyli takie, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice poszczególnych gmin/powiatów oraz projektów o charakterze partnerskim ? angażujące szerokie grono zainteresowanych, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ to dokument bardzo ważny w kontekście programu dotyczącego nowej, finansowej perspektywy unijnej?twierdzi radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego- Magdalena Zieleń. To w oparciu o ten dokument będziemy prowadzić negocjacje z Komisją Europejską, by zapewnić dobre finansowanie dla wszystkich obszarów, które uznamy za strategiczne dla rozwoju województwa. I podkreśla, że nasze cele muszą być tożsame ze strategicznymi celami unijnej polityki spójności, a wśród jej priorytetów są m. in.: ?inteligentna gospodarka?, gospodarka niskoemisyjna, przyjazna środowisku i bardziej rozwinięta infrastruktura komunikacyjna Europy.

a.s.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *