Święto działkowców „Róży”

Z udziałem władz wojewódzkich Polskiego Związku Działkowców oraz przedstawicieli władz samorządowych i Urzędu Miasta, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 55-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Róża”, połączona z obchodami corocznego święta „Dnia Działkowca.
Z najważniejszymi etapami istnienia ogrodu -jubilata, zapoznała zebranych prezes ROD „Róży”, Elżbieta Menducka, przypominając mniej znane wydarzenia sprzed jego formalnego powstania.
-Pierwszymi użytkownikami tego terenu byli pracownicy cukrowni „Częstocice”, którzy otrzymali od swego pracodawcy małe poletka, na których z czasem powstały ogrody działkowe -usłyszałam. Obecnie ogród zajmuje ponad 1,5 ha i jest miejscem relaksu, gdzie w sezonie działkowicze wypoczywają przy grillu, ale także miejscem upraw warzyw, owoców i roślin ozdobnych dla 52 rodzin oraz ich najbliższych. Jest też coraz częściej udostępniany społeczności lokalnej. Na terenie ogrodu odbywają się lekcje przyrody, a dzieci z przedszkoli i szkół zakładają tu budki lęgowe dla ptaków. To także miejsce do rekreacji, spacerów i terapii. Modna staje się bowiem „hortiterapia”, czyli leczenie ogrodem poprzez kontakt z przyroda, obserwację roślin i zwierząt.
Niektóre działki są też miejscem małego centrum pszczelarstwa, dają możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Takie wykorzystanie TOD ”Róży” staje się możliwe dzięki dotacjom z budżetu gminy, przeznaczonym na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Na to, że ogród się rozwija i coraz bardziej pięknieje, mają przede wszystkim wpływ sami działkowcy. Rokrocznie komisje oceniają sposób atrakcyjności zagospodarowania ich poletek, wyróżniając dyplomami i odznaczeniami: „Za wzorowe uprawianie działki”. W tym sezonie uhonorowano w ten sposób trzech działkowców. Dyplomy za najładniejsze ogródki działkowe otrzymali: Czesław Jańczyk, Jan Matyjasek oraz Danuta Wrzosek.
Ponadto komisja wyróżniła odznaczeniami kilkunastu działkowców w uznaniu całokształtu ich pracy i za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodu, tworzenie wyjątkowych miejsc sportu i wypoczynku. I tak, złotą odznakę „Zasłużony działkowiec” otrzymały: Halina Bąbel i Barbara Penar, zaś srebrną odznakę – Zenon Lipka. Brązowymi odznakami uhonorowano natomiast: Zygmunta Cichońskiego, Irenę Dyduch, Stanisława Kasprzyka, Teresę Leśniak, Andrzeja Pawlińskiego, Czesława Pelca, Piotra Smugę, Henryka Tworzewskiego, Alicję Woźniak. Dyplomami uznania wyróżniono: Jerzego Bartkiewicza, Mariannę Bidzińską, Mariannę Cieślik, Jadwigę Czub, Henryka Hebę, Janusza Klauzińskiego, Adama Okrutnego, Arkadiusza Rzepkę, Danielę Słowińską, Alicję Szczepańską, Jana Wojtasa.
W sposób szczególny odznaką „Za zasługi dla ROD” uhonorowano natomiast Wacława Stępnia, który ma za sobą 50-letni staż działkowy, od początku jest mocno zaangażowany w życie ogrodu oraz Polskiego Związku Działkowców. Był wieloletnim prezesem ogrodu „Róża”. Od lat jest też społecznym instruktorem ogrodniczym, wielkim pasjonatem ogrodnictwa, śledzącym wszelkie nowinki w tej dziedzinie. Wyróżnionym oraz wszystkim działkowiczom ogrodu „Róża” przybyli goście, m.in. Jan Stańczyk – dyrektor OZŚPZD, życzyli wzajemnego zrozumienia, życzliwości oraz dalszej wytrwałości i cierpliwości w pielęgnacji działek, udanego na nich wypoczynku oraz coraz bogatszych plonów.
Po części oficjalnej, działkowiczów oraz zaproszonych gości bawił uczestnik „Szansy na sukces” z 2007 roku, Zbigniew Olczyk i jego zespół. Była nie tylko dobra muzyka i liczne dedykacje, ale też organizowane przez niego konkursy z nagrodami i inne niespodzianki. Zabawa zakończyła się dwie godziny po północy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *