?Dobry przepis na bezpieczeństwo?

W latach 2013 -2017 w zakładach przetwórstwa mięsnego 235 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 12 poniosło śmierć, a 65 odniosło ciężkie obrażenia ciała. Do 42% tych zdarzeń przyczyniło się głównie nieprawidłowe zachowanie się pracowników, a do 40%niewłaściwa organizacja pracy. Zastosowanie niewłaściwych urządzeń zabezpieczających lub ich brak był źródłem 18% zbadanych wypadków przez inspektorów pracy.

-Inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości szczególnie w małych zakładach, w których często stosowany sprzęt nie spełniał minimalnych wymagań bezpieczeństwa ?mówi Barbara Kaszycka, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych podczas kontroli należały: niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy maszynach, wadliwe działanie lub brak oznakowania elementów sterowniczych maszyn, nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, niewłaściwe przechowywanie i stosowanie substancji chemicznych, brak lub niewłaściwe szkolenia bhp, a także brak lub niewłaściwe instrukcje bhp.  W wielu przypadkach  prace wykonywane ręcznie, np. załadunek surowca do maszyn, transport surowców i półproduktów między kolejnymi etapami produkcji powodowały zmęczenie i w konsekwencji dekoncentrację. Kontrolujący wskazywali na niewłaściwe planowanie,  organizowanie pracy i  zarządzanie pracownikami. Takie warunki pracy  stanowiły poważne zagrożenie wypadkiem.

Te dane z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy były jednym z argumentów za uruchomieniem projektu ?Dobry przepis na bezpieczeństwo?, który inspekcja pracy będzie realizować w latach 2019 -2021.

Celem kampanii jest zmniejszenie zagrożeń w masarniach i ubojniach, poprawa stanu przestrzegania prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania swoich przedsiębiorstw do obowiązującego prawa w ramach samokontroli.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zaprosił przedsiębiorców do udziału w programie prewencyjnym i szkoleń. Pracodawcy, którzy przystąpią do udziału w programie, opartym na zasadzie samokontroli, uzyskują bezpłatną pomoc inspektorów pracy w efektywnym dostosowaniu przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa. Aktywny udział w programie i podjęcie skutecznych działań naprawczych pozwoli na zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy i w związku z tym uniknięcie konsekwencji związanych ze stwierdzeniem przez organy kontrolne nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie pierwszego szkolenia organizowanego w siedzibie OIP Kielce w październiku br. omówiono m.in. podstawowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony pracy oraz bhp. Dla uczestników przygotowano bezpłatne materiały pomocnicze, służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania. Jedno z przekazywanych opracowań to „Lista kontrolna z komentarzem”, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych dla przedmiotowej branży działań naprawczych. Najbliższe takie szkolenie odbędzie się w dniu 29 października 2019 r., o godz. 10, w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.

W 2020 r. w całym kraju, w tym na terenie województwa świętokrzyskiego będą prowadzone przez inspektorów pracy kontrole pracodawców prowadzących działalność w branży mięsnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *