Z tego funduszu warto skorzystać

W okresie trzech lat z dofinansowania w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 140 lokalnych pracodawców.
Na kształcenie ustawiczne ostrowiecki urząd pracy przekazał w tym czasie kwotę 1,4 mln zł.
Od momentu pojawienia się Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wnioski o dofinansowanie kształcenia ustawicznego złożyło 172 pracodawców z terenu powiatu ostrowieckiego. Fundusz od samego początku był atrakcyjną formą wsparcia planów rozwojowych firm. Wypełniał bowiem lukę na rynku pracy. Szybki postęp technologiczny wymusza zarówno na pracodawcach, jak i na pracownikach potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia umiejętności chociażby w zakresie informatyki. Urząd pracy podpisał umowy ze 140 pracodawcami. Przekazał im blisko 1,4 mln zł na różne formy doskonalenia zawodowego. Najczęściej pracodawcy starali się o dofinansowanie kursów zawodowych. Urząd pracy partycypował też w kosztach badań lekarskich i psychologicznych, niezbędnych do rozpoczęcia kursu.

Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim: ?W 2019 r. urząd dysponował najwyższą kwotą środków na kształcenie ustawiczne. W tym roku przeznaczyliśmy 551 tys. zł na dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów zawodowych. Z tych pieniędzy skorzystało 44 pracodawców i 708 pracowników.

Z KFS można dofinansować rożnego typu szkolenia zawodowe dla właścicieli firm i pracowników, także studia podyplomowe, specjalistyczne kursy. Generalnie, pieniądze te mają pomóc pracownikom w utrzymaniu zatrudnienia. Nowe technologie, rozwiązania techniczne wymagają dodatkowych umiejętności. Jeśli ktoś kończył szkolę zawodową, czy też studia, dziesięć, dwadzieścia lat temu, pozostaje w swojej firmie przed zupełnie nowymi wyzwaniami.
-Z dofinansowania najczęściej korzystali mikroprzedsiębiorcy, którzy zatrudniali w swojej firmie do 9 osób ? mówi Aleksandra Radlak -Gulińska z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Podpisaliśmy też umowy z 32 pracodawcami zatrudniającymi od 10 do 49 osób i z 34 pracodawcami, którzy zatrudniają od 50 do 250 osób. Jeśli chodzi o strukturę wieku, to najczęściej na kursy i szkolenia uczęszczały osoby w wieku 45 lat i więcej. Poza tym z możliwości poszerzenia wiedzy i kwalifikacji skorzystało 212 pracodawców i pracowników w wieku 35 -44 lata i blisko dwieście osób w wieku 25 -34 lata.
Najrzadziej z dofinansowania korzystali młodzi pracownicy do 24 lat. Zatem w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby starsze. Wprawdzie górują one nad młodzieżą doświadczeniem i odpowiedzialnością, ale w dobie zmian informatycznych i technologicznych nie mogą poprzestać na tym, czym dysponują.
Życie pokazuje, że raz zdobyta wiedza nie wystarczy. Uczymy się przez całe życie. Jeśli chodzi o wykształcenie, to ze środków KFS najczęściej korzystali pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym ? 256 osób, następnie z wyższym oraz policealnym i średnim zawodowym.
-Największe wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymali pracodawcy i pracownicy z szeroko rozumianych usług i handlu oraz przetwórstwa, transportu i gospodarki magazynowej ? podkreśla Aleksandra Radlak -Gulińska. ?Ze środków KFS finansowane były kursy dla fryzjerów, galwanizerów, spawaczy, zgrzewaczy, umożliwiające zdobycie uprawnień elektroenergetycznych, prawa jazdy kat. C, C+E, D, szkolenia dla kierowców, szkolenia okresowe kierowców wykonujących transport międzynarodowy, szkolenia kosmetyczne, obsługi suwnic i operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego. Zorganizowano też kursy dla kucharzy, piekarzy, cukierników i obsługi klienta.
Tegoroczne środki zarówno z limitu podstawowego, jak i z rezerwy, zostały wyczerpane. Teraz pracodawcy z niecierpliwością czekają na nowe rozdanie w 2020 r. Nie ma wątpliwości, że kolejka po środki z KFS będzie długa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *