?Ekonomik?, THM i ?Samochodówka? bliżej morza. ?Morze Perspektyw?

Ponad 50 wybranych szkół z województwa świętokrzyskiego, w tym ostrowieckie – Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym, przybliżającym możliwości rozwoju kariery w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Jak wskazują coroczne badania Akademii Morskiej w Szczecinie, blisko połowa absolwentów tej uczelni z Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego, trzy lata po obronie, otrzymuje wynagrodzenie powyżej 7.000 zł. Z kolei pensja 40% absolwentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego mieści się w przedziale 2.000 ? 3.500 zł. Uczniowie wezmą udział w specjalnie dla nich przygotowanych lekcjach multimedialnych, a także będą mogli wziąć udział w konkursie na film, grę planszową lub opowieść fotograficzną. Prace konkursowe będą składać do końca listopada, a najlepsze wybiorą między innymi internauci.
-O tym, że bliskość do morza daje bardzo dużo możliwości rozwoju, wiedzą zazwyczaj ci, dla których jest ono chlebem powszednim – mieszkają nad nim, widzą go z okna domu czy uczelni – mówi Kapitan Żeglugi Wielkiej, Ireneusz Lewandowski, który wspiera realizację projektu edukacyjnego ?Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski?. -Prawie w każdej nadmorskiej rodzinie jest przynajmniej jedna osoba, której praca zawodowa związana jest albo z sezonem turystycznym, albo ze stocznią, portem czy statkami. Ale im dalej od morza, tym świadomość tego, jak bardzo sektory gospodarki morskiej są dziś dynamiczne i potrzebują fachowców, jest naturalnie mniejsza. Chcemy to zmienić, pokazując i nauczycielom i młodzieży, morze możliwości ich rozwoju.
Projekt edukacyjny ?Gospodarka morska – warunkiem ekonomicznego rozwoju Polski?, powstał po to, by zwiększyć świadomość uczniów na temat warunków, kierunków zatrudnienia i perspektyw rozwoju zawodów związanych z gospodarką morską. Bierze w nim udział 15 tys. uczniów i 100 nauczycieli z 300 szkół, z wybranych sześciu województw oddalonych od Morza Bałtyckiego. Zadaniem nauczycieli jest przeprowadzenie czterech lekcji multimedialnych oraz zachęcenie uczniów do udziału w konkursie ?Morze Perspektyw?. Nauczyciele prowadzący projekt w danej szkole zostali zaopatrzeni w specjalny pakiet metodyczny, w którego skład wchodzą: książeczki dla uczniów (w zakresie czterech głównych działów: Przemysł stoczniowy, Porty, Rybołówstwo i Żegluga Śródlądowa), książki dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji, gotowymi prezentacjami, dostępem do filmów edukacyjnych oraz testów wiedzy. Przygotowane lekcje multimedialne mogą być wykorzystane podczas zajęć takich jak: podstawy przedsiębiorczości, WOS czy godzinach wychowawczych, w formie wybranej przez nauczyciela.
Działania w szkołach poprzedziły konferencje organizowane w każdym województwie, z udziałem przedstawicieli kuratoriów, ekspertów z dziedziny gospodarki morskiej oraz metodyków i autorów materiałów dydaktycznych. Organizatorem projektu jest Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *