Nowy dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań?

Prezydent miasta Jarosław Górczyński przedstawił pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy ?Przystań? nową dyrektor. Joanna Gałczyńska – dotychczasowa zastępca dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zastąpiła na tym stanowisku Jolantę Sienniak, która odeszła na emeryturę.

– Joanna Gałczyńska to osoba od lat związana z ostrowieckim samorządem. Od lat 90 ? tych pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zajmowała się tworzeniem i zarządzaniem systemami pomocy dla osób i rodzin słabych socjalnie i ekonomicznie. Wiedza, doświadczenie oraz znajomość  problemów wybranych grup ostrowczan, a zwłaszcza tych z zaburzeniami psychicznymi stanowiła doskonałą rekomendację do powierzenia nowego zakresu obowiązków. Wierzę, że Pani dyrektor doskonale spełni się w kierowaniu Środowiskowym Domem Samopomocy ? mówił prezydent miasta Jarosław Górczyński.

ŚDS ?Przystań? prowadzi dzienny ośrodek  wsparcia  dla  osób  z zaburzeniami psychicznymi. Świadczy usługi specjalistyczne w ramach indywidualnych lub zespołowych zajęć, treningów samoobsługi i umiejętności społecznych dostosowanych do potrzeb wynikających z konkretnych rodzajów schorzeń lub niepełnosprawności poszczególnych uczestników. Zadania te wykonywane są w oparciu o indywidualny plan zajęć wspierająco ? aktywizujących opracowanych i realizowanych przez zespół specjalistów. Uczestnikami zajęć prowadzonych w domu ŚDS ?Przystań? mogą być wyłącznie osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji administracyjnej. Obecnie z usług Domu korzysta 23 dorosłych uczestników.

Przypomnijmy, że na mocy uchwały podjętej na sesji w dniu 15 listopada podmiot ten przejmie również, od 1 stycznia 2020 roku,  zadania Środowiskowego Dom Samopomocy na Osiedlu Pułanki, który zostanie wyłączony ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od tego momentu liczba uczestników terapii zwiększy się do 57 osób. W wyniku wspomnianych zmian organizacyjnych nikt z obecnych pracowników obu podmiotów nie straci pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *