Piękna postawa ostrowieckiej młodzieży

W ostatniej już tegorocznej akcji pod hasłem ?100 litrów krwi na 100- lecie PCK?, uczniowie ostrowieckich szkół oddali honorowo 26 litrów krwi.
Dzięki pięknej postawie naszej młodzieży zwiększyły się zapasy krwi w naszym regonie, które w ostatnich miesiącach znów utrzymywały się na niskim poziomie.
Gospodarzem akcji było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Mickiewicza. Popularna ?Samochodówka? ma tradycje w popularyzacji idei Polskiego Czerwonego Krzyża, a zwłaszcza honorowego krwiodawstwa. Szkolne koło PCK w tym roku obchodzi 40-lecie działalności. Jego opiekunką jest Magdalena Rafalska, która kontynuuje pracę poprzednika, Zdzisława Solnicy, jednego z najbardziej zasłużonych w naszym mieście honorowych dawców krwi. Przed tygodniem w czasie jubileuszowej uroczystości z okazji 100-lecia PKC, pan Zdzisław został odznaczony Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
-Akcja honorowego krwiodawstwa to już tradycja życia szkolnego. Co najmniej dwa razy w roku młodzież ucząca się w CKZiU daje przykład bezinteresowności, chętnie oddając cząstkę siebie dla chorych i cierpiących osób. Wpływ na takie pozytywne decyzje uczniów mają spotkania z honorowymi krwiodawcami, którzy z wielkim zaangażowaniem promują i rozwijają czerwonokrzyska ideę -mówi opiekun klubu, Magdalena Rafalska.
Chętnych uczniów nie brakowało, aby dzielić się tym bezcennym darem życia. Wśród nich był Michał Choina, uczeń IV klasy IV T4A.
-Takie akcje są bardzo potrzebne i dobrze, że odbywają się w szkole. Wszystkim przyświeca jeden cel -dzielenie się darem życia z tymi, którzy tego potrzebują -mówi Michał.
CKZiU było czwartą szkołą średnią, w której przeprowadzono akcję. Wcześniej włączyli się w nią uczniowie: ZS Nr 1, ZS Nr 3 i III LO im. W. Broniewskiego.
-To już czwarta akcja w tym roku ? mówi Zygmunt Tobiasz, członek Oddziału Rejonowego PCK, które jest inicjatorem i wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach organizatorem przedsięwzięcia. -Po kilku latach przerwy wracamy do szkół. Przez pewien okres uczniowie ostatnich klas szkół średnich oddawali krew jedynie w szpitalu, ale akcje na terenie szkół zyskują szerszy odgłos i cieszą się popularnością wśród młodzieży. Chętnych do podzielenia się krwią z potrzebującymi jest bardzo dużo. W ten sposób chcemy uczcić 100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża.
Rzeczywiście chętnych do oddania krwi było bardzo dużo. Ze szkoły przy ulicy Mickiewicza oraz z innych szkół zawodowych i licealnych z Ostrowca Św. zgłosiło się ponad 70 osób. Lekarze ostatecznie zakwalifikował 58 osób. W piątek nasi uczniowie oddali aż 26 litrów krwi, godnie akcentując jubileusz Polskiego Czerwonego Krzyża.
-W tym roku na terenie szkól średnich przeprowadziliśmy 10 pogadanek ? mówi Janusz Czupryński, z Oddziału Rejonowego PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozmawialiśmy z młodzieżą o celach Polskiego Czerwonego Krzyża, o roli jaką spełnia krwiodawstwo. Staraliśmy się też przygotować uczniów ostatnich klas szkól zawodowych i licealnych do pierwszego w ich życia oddaniu krwi. Cieszy nas bardzo postawa młodzieży. Praca z młodymi mieszkańcami naszego miasta przynosi wspaniałe efekty. My powoli przechodzimy na emerytury. Z uwagi na wiek zawieszamy działalność honorowych krwiodawców, ale mamy następców i to nas bardzo cieszy. W roku jubileuszu PCK młodzież ostrowieckich szkół oddała honorowo znacznie ponad sto litrów krwi.
A.Mroczek, K.Florys

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *