Błotnista sadzawka na chodniku

O problemie zaalarmowali nas mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 6 na os. Słonecznym, a sprawa dotyczy chodnika przebiegającego wzdłuż budynku miejscowego przedszkola.
-Chodnik jest nierówny, pełen kolein. Po deszczach gromadzi się w nich woda. Trudno jest przejść. Teraz deszczu nie było, a już przy hydrancie, który jest usytuowany koło bloku, tworzy się kałuża. Nie wiem, jaka jest tego przyczyna, ale skądś ta woda wycieka. Wystarczy mróz i będziemy się ślizgać – mówi jedna z mieszkanek.
Udałam się we wskazane miejsce. Okazało się, że przeciekająca woda to tzw. wierzchołek góry lodowej, czytaj uciążliwości związanych z chodnikiem. Jest to często używany ciąg pieszy, prowadzący od bloku nr 2 do bloku Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 6. Chodzą tędy mieszkańcy w kierunku centrum handlowego, skweru rekreacyjnego oraz dzieci do przedszkola. Od frontu bloku wspólnoty niedawno wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej, który niestety służy jako droga dojazdowa do przedszkola.
-Obok przedszkola rodzice pozostawiają samochody, tworzą się więc błotne koleiny. Systematycznie niszczony jest chodnik. Za chwilę to samo będzie z położoną niedawno kostką, która teraz służy jako nawierzchnia drogi dojazdowej. Ponadto w tym roku wzdłuż ogrodzenia budynku położono żwirek, posadzono ozdobne krzewy. Przez to został podniesiony teren, a spływająca woda na chodnik tworzy kałuże. Do tego spowodowane przez samochody nierówności w asfalcie, sprawiają że po deszczu i śniegu trudno przejść -dodaje inny mieszkaniec.
Problem jest o tyle złożony, że nie ma innego dojazdu do przedszkola. Od strony ul. Iłżeckiej i bloku nr 2, na wniosek mieszkańców został zablokowany wjazd kwiatowymi gazonami. Jedyny dojazd to ten od parkingu przy bloku wspólnoty. Rodzice wjeżdżają pod sam budynek, gdyż najczęściej na parkingu nie ma miejsca, aby pozostawić auta. Inną kwestią jest przedmiotowy chodnik, z koleinami i błotnistymi zastojami. Jak mówi kierownik administracji osiedla, teren nie należy do Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jednak pomimo tego spółdzielnia na swój koszt wykonała kratkę odwadniającą na prośbę mieszkańców sąsiednich bloków w zasobach OSM. Sytuacja poprawiła się na tym odcinku. Jednak już dalej obok hydrantu tworzą się kałuże.
-Podjęliśmy działania, mające na celu wyłączenie z ruchu samochodów ciągu pieszego przy naszym bloku, bo teraz to zrobiła się niemalże droga dojazdowa. To jednak nie rozwiązuje sprawy chodnika -mówi przewodniczący wspólnoty. Chodnik należy do gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Zwróciłam się do działu technicznego Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które zarządza w imieniu wspólnoty. Kierownik obejrzał hydrant. Jak się okazuje, teren wspólnoty przebiega po obrysie budynków, a hydrant i obok niego zasuwa, z którą sąsiaduje kałuża, już do wspólnoty nie należy. Uzyskałam jednak zapewnienie, że mieszkańcy nie pozostaną z problemem sami. Nie ma wątpliwości, że potrzebny jest nowy chodnik. Widoczne ?łatki? na asfalcie, nakładane w ramach bieżącego utrzymania, nie załatwiają problemu. Ważna jest tu również aktywność mieszkańców wspólnoty, polegająca na składaniu właściwych wniosków do zarządców, popartych uchwałami podejmowanymi przez większość lokatorów.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Błotnista sadzawka na chodniku

  • 19/12/2019 at 10:40
    Permalink

    Ojoj a kostka taka nowa, amerykańska

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *