Gala Aktywnych Seniorów (zdjęcia)

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Seniorem Być…”, który był realizowany od kwietnia br. przez Stowarzyszenie „Ego” w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 -2020.

W projekcie wzięło udział sto osób z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski, które ukończyły 60 rok życia. Celem zadania było tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej  starszych ludzi przy wykorzystaniu istniejącej  infrastruktury społecznej w gminie Ostrowiec Św. na terenie powiatu ostrowieckiego w województwie świętokrzyskim.

Przez osiem miesięcy seniorzy uczestniczyli w  zajęciach i warsztatach wspierających aktywność fizyczną i intelektualną, rozwijających umiejętności oraz zachęcających do  zdrowego stylu życia, a tym samym do integracji środowiska seniorskiego. Były to zajęcia komputerowe, które prowadził Aron Pietruszka oraz zajęcia psychologiczne prowadzone przez Łukasza Kota. Seniorzy uczestniczyli również w koncercie rekreacyjnym z udziałem muzykoterapeuty, Marcina Walasa oraz w warsztatach rękodzieła prowadzonych przez Ninę Domańską –Tworzewską. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty sportowe – szachy, prowadzone przez Jarosława Choinę, „bule” z Kamilem Stelmasikiem, gimnastyka relaksacyjna z Agatą Brodnicką oraz wykłady z zakresu zdrowia Katarzyny Kowalskiej. Było też ognisko integracyjne. stwarzające niepowtarzalną okazję do zacieśnienia więzi i budowania przyjaźni.

Uroczystej gali podsumowującej projekt towarzyszyły prezentacja multimedialna oraz  prezentacje artystyczne. Wśród uczestników spotkania byli: prezes Stowarzyszenia „Ego”, Artur Łakomiec, koordynator projektu, Beata Brodnicka oraz osoby wspierające jego  realizację -Agnieszka Rogalińska, prezes Agencji Rozwoju Lokalnego, wiceprezydent miasta Piotr Dasios, Beata Kotkowska, prezes Centrum Integracji Społecznej oraz dyrektor PSP Nr 7, Rozalia Machnicka i dyrektor PSP Nr 10, Anna Stojek. Na scenie swoje zdolności aktorskie prezentowali seniorzy z kabaretu „Co wy na to?”, działającego przy Klubie Seniora „OKAS”, pod kierunkiem Anny Smolińskiej. Był też czas na świąteczną rekreację muzyczną z Marcinem Walasem. Zwieńczeniem gali była integracyjna zabawa taneczna, której towarzyszyło mnóstwo radości. Przedsięwzięciu patronował prezydent miasta Jarosław Górczyński, zaś projekt był współfinansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *