W 2020 rok z polityką zaciskania pasa

Na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego przyjęto budżet na 2020 rok.
Budżet powiatu ostrowieckiego na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 153,8 mln zł, w tym dochody bieżące na poziomie 147,3 mln zł, a dochody majątkowe w skali 6,5 mln zł.
Wydatki mają sięgnąć 140,9 mln zł, a wydatki majątkowe 18,2 mln zł – w sumie 162,8 mln zł. Przypomnijmy, że w 2019 r. dochody budżetu sięgnęły 131,24 mln zł, zaś wydatki 130,81 mln zł.
Deficyt ma więc wynieść 5,3 mln zł. Planuje się jego sfinansowanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3,8 mln zł i wolnych środków na rachunku bieżącym w wysokości 1,1 mln zł. Subwencja oświatowa ma z kolei wynieść 59,8 mln zł, ale trzeba będzie do niej dołożyć kolejne 6 mln zł.
Powiat planuje przeznaczyć 2,3 mln zł z rozliczeń podatku VAT i skierować na realizację projektu „Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno- Archeologicznego poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Historyczno- Archeologicznego i rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich”. Wydatki na drogi skalkulowano na poziomie 14,8 mln zł, z których 7,7 mln zł jako wydatki majątkowe zostanie przeznaczone m.in. w formie dotacji na planowaną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 754 w Ostrowcu wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej, przebudowę drogi w Świrnie oraz odcinka ulicy 11 Listopada od ulicy Samsonowicza do ulicy Ogrodowej w ramach miejskiego projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” oraz odbudowę mostu w Małym Jodle.
W 2020 roku planuje się – w kwocie 6 mln zł – pokryć ujemny wynik finansowy szpitala za 2018 r. Kwota 1 mln zł zostanie skierowana do szpitala jako dotacja do budowy lądowiska dla helikopterów medycznych, a 985 tys. zł na budowę i wyposażenie pawilonu szpitalnego SOR.
Już w tym roku m.in. reorganizacja pracy w starostwie i zwolnienia około 30 osób dały powiatowi 2 mln zł oszczędności. Trudno jednak mówić o stabilizacji finansowej, tym bardziej, że zadłużenie powiatu sięga 57 mln zł. Być może uda się ją osiągnąć dopiero w 2022 lub 2023 roku…
Wkrótce na naszych łamach więcej o budżecie powiatu na 2020 rok. Przedstawimy stanowisko opozycji z PiS i rządzącego KWW J.Górczyńskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *