Z początkiem roku umiarkowany optymizm ostrowieckich przedsiębiorców

Ostrowieccy pracodawcy z umiarkowanym optymizmem wkraczają w 2020 rok.
Pracodawców nie opuszcza nadzieja, choć przybywa niewiadomych i kolejny rok może być dla lokalnych firm znacznie trudniejszy. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej we wrześniu i październiku br. wśród pracodawców powiatu ostrowieckiego.
Pytania dotyczyły głównie aktualnej sytuacji, planów rozwoju i zatrudnienia, ale też oczekiwań wobec urzędu. Ankietę rozesłano do 350 lokalnych firm. Odpowiedziało ponad 200, w tym wszyscy liczący się na rynku przedsiębiorcy.
– Celem badania jest monitorowanie zmian na lokalnym rynku pracy i zbadanie potrzeb pracodawców ?podkreśla Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. ? Cieszy fakt, że w tym roku w badaniach wzięło udział wyjątkowo dużo pracodawców, w tym wszystkie znaczące firmy z naszego rynku. Aż 80 proc. ankietowanych pracodawców ocenia działalność swoich firm w 2019 r. w kategorii rozwoju umiarkowanego. Z kolei 10 proc. przyznaje, że nastąpił dynamiczny rozwój. Dalsze 10 proc. postrzega swoją działalność jako stagnację. O kondycji firm i zakładów pracy świadczy też sytuacja w zatrudnieniu. Otóż w obecnym roku w 48 proc. podmiotów gospodarczych liczba zatrudnionych nie zmieniła się, w 36 proc. wzrosła, a w 16 proc. zmniejszyła się. W 2018 r. zatrudnienie wzrosło w aż 57 firmach, a tylko w 8 miały miejsce redukcje.
Dane te potwierdzają, że generalnie sytuacja lokalnych firm jest dobra. Jednak w mijającym roku nasza lokalna gospodarka rozwijała się wolniej. Pracodawcy ostrożnie patrzą w przyszłość. Przynajmniej na rynku pracy w przyszłym roku spodziewać się można spowolnienia. 2020 rok może być dla naszych pracodawców znacznie trudniejszym okresem niż ostatnie lata i to z wielu powodów. Wystarczy, że samorządy w obliczu trudności finansowych ograniczą inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Sytuacja taka szybko może się przełożyć na kłopoty z zamówieniami, a w konsekwencji na rentowność przedsiębiorstw.
Około 40 proc. firm, które wzięły udział w badaniu w 2020 r., najprawdopodobniej będzie poszukiwało na rynku pracowników (mniej niż przed rokiem). Być może będzie to miało związek z emeryturami i potrzebą zastąpienia odchodzących pracowników. Z kolei dodatkowe etaty planują utworzyć głównie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz związane z budownictwem. Pracodawcy najbardziej cenią u kandydatów doświadczenie zawodowe. Zadowoleni są, gdy pozyskają pracownika już przygotowanego do wykonywania określonej pracy. Ale o takich kandydatów wcale nie jest łatwo na lokalnym rynku. Stąd konieczność przyuczania nowo zatrudnionych do zawodu. Wydłuża to czas przygotowania pracownika i podnosi koszty. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o pożądane cechy kandydata, wskazują posiadanie kwalifikacji w danym zawodzie, a na kolejnym – zaangażowanie.
Poprzez ankietę pracownicy urzędu pracy zebrali sporo cennych informacji o lokalnej gospodarce, rynku pracy, potrzebach i oczekiwaniach pracodawców. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych tygodniach. Z wniosków skorzystać mogą również samorządowcy, lokalne zrzeszenia pracodawców, dyrektorzy szkół zawodowych itp.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *