Odpady komunalne 2020

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż od  1 stycznia 2020 r. odpady komunalne z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ?Fart Bis? Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą
w Kielcach, ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

Wykonawca utworzył na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz biuro przy ul. Jana Samsonowicza 40A, tel. 41 3304601, e-mil: ostrowiec@fart-kielce.pl.

Godziny pracy PSZOK:

 • w okresie od marca do listopada ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00
  do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
 • w okresie od grudnia do lutego ? od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00
  do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00;
 • w dniu 24 grudnia, nie będącym dniem świątecznym ? w godzinach od 10:00 do 14:00.

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3 znowelizowanej 6 września 2019 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych tylko w sposób selektywny i wyposażenia nieruchomości w następujące worki lub pojemniki do zbierania odpadów:

 • czarny ? odpady niesegregowane;
 • żółty ? metale i tworzywa sztuczne (zbierane razem);
 • niebieski ? papier;
 • zielony ? szkło;
 • brązowy – odpady ulegające biodegradacji (istnieje możliwość kompostowania odpadów na nieruchomości, wtedy nie ma konieczności posiadania brązowego worka lub pojemnika).

Częstotliwość odbioru odpadów nie ulega zmianie.

Ponadto informujemy, iż w ramach wiosennej i jesiennej zbiorki wielko gabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mieszkańcy naszego miasta będą mogli wystawić odpady pochodzące z budów i remontów obejmujące zamknięty katalog odpadów: deski (podłogowe
i ścienne), panele, drzwi, okna oraz ceramika sanitarna (umywalki, sedesy, wanny, zabudowy prysznicowe).

Dodatkowo informujemy, iż Wykonawca w ramach usługi zadeklarował mycie, dezynfekcję
i dezynsekcję pojemników na odpady niesegregowane oraz odpady BIO.
Pojemniki będą myte raz w roku w okresie wiosna ? lato w dniu odbioru odpadów (konkretne terminy zostały podane  w harmonogramach odbioru odpadów, które Wykonawca dostarczył do mieszkańców).

Ponadto informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nr XXII/141/2019 z 15 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat zostają podwyższone stawi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

 • od liczby mieszkańców gdy liczba członków gospodarstwa domowego na terenie nieruchomości nie przekracza czterech osób ? stawka opłaty wynosi 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca;
 • od gospodarstwa domowego liczącego pięć lub więcej osób ? stawka opłaty wynosi 69,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

Do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego na przełomie stycznia i lutego 2020 r. zostaną dostarczone zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatności za styczeń 2020 r. należy dokonać dopiero po otrzymaniu przedmiotowego zawiadomienia, jednak nie później niż do 15 lutego 2020 r.

Powyższe opłaty należy uiszczać bez dodatkowego wezwania:

 • przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank PKO BP S.A. o numerze:  84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 – rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych;
 • oraz gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w Oddziale 1 Banku PKO BP S.A. przy
  Rynek 8; 
 • w godzinach otwarcia jednostki i w kasach Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku
  w godz. 7.30 ? 15.30, a w piątek w godz. 7.30 ? 16.30.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.eko.um.ostrowiec.pl

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Odpady komunalne 2020

 • 05/01/2020 at 09:29
  Permalink

  Takiego b… przy smietnikach nigdy nie było jaki jest teraz, wszystkie śmieci powywalane a śmieciarek nie widać

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *