Kolejny krok do utworzenia w SMS klas sportów walki?

Pisaliśmy już o tym, że nasze kluby prowadzące sekcje sportów walki, a więc KSZO ? boks i UMKS Ostrowia ? judo oraz Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego chcą, by w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego utworzyć klasy z zawodnikami i przedstawicielami tych dyscyplin.Tego samego chce również Zarząd Powiatu Ostrowieckiego, który liczy na to, że uda mu się w ten sposób rozszerzyć działalność szkoły.

W opinii dyrektor SMS Anny Trojanowskiej, aby utworzyć klasy z przedstawicielami sportów walki niezbędne decyzje powinna zapaść do końca lutego 2020 roku. Wszystko wskazuje na to, że zgodnie z przepisami oświatowymi, utworzenie takich klas byłoby możliwe dopiero w roku szkolnym 2020/2021. Szkoła nie posiada jednak obiektów i urządzeń sportowych niezbędnych do prowadzenia szkolenia w sportach walki. Wydaje się, że w takiej sytuacji wyjściem z sytuacji byłoby użyczenie szkole obiektów MOSiR, w których trenują przedstawiciele sportów walki. Wiąże się to także z dodatkowymi kosztami związanymi z transportem zawodników na obiekty MOSiR przy ulicy Świętokrzyskiej. W skali roku sięgnęłyby one kwoty około 25 tys. zł.

Zanim rozpoczną się konkretne rozmowy dyrekcji potrzebne są także, z uwagi na liczebność oddziałów, dane dotyczące liczby zawodników zainteresowanych nauką w ostrowieckiej SMS. Takie dane są również niezbędne do podjęcia decyzji organu prowadzącego szkołę, a więc Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dyrektor wskazuje, że rozszerzenie działalności SMS o sporty walki wiąże się utworzeniem kolejnych grup treningowych, a utworzenie  jednej z nich, z 16-godzinnym szkoleniem tygodniowym, to kolejny koszt w wysokości około 44 tys. zł rocznie. Według dyrektor, problemem może być także fakt, że podstawy programowe szkolenia, zatwierdzone przez ministra sportu, uwzględniają tylko program dla uprawiających judo i taekwondo uczniów klas szkoły podstawowej. Brak jest takich podstaw szkolenia dla młodych pięściarzy.

Łukasz Dybiec, członek zarządu powiatu i wiceprezes KSZO ds. boksu, mówi jednak że programy szkolenia są gotowe. Zostały zatwierdzone przez ministerstwo sportu  i w ich oparciu prowadzone są np. klasy pięściarskie w SMS w Szczecinie, która współpracuje z klubem ?Scorpion? i w SMS w Łomży, która z kolei współpracuje z klubem ?Tiger?. Nie brakuje także w Ostrowcu wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Uważa, że udałoby się utworzyć dwie klasy z zawodnikami sportów walki, a to przysporzyłoby same korzyści i ostrowieckiej SMS i naszym klubom, które zresztą deklarują daleko idącą pomoc placówce w naborze.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *