Ostrowiec Świętokrzyski w czołówce. Chce sięgać po środki funduszy norweskich oraz EOG

Ostrowiec Świętokrzyski obok Krosna, Jeleniej Góry, Konina, Biłgoraju, Włocławka oraz Grajewa, Jarocina, Kraśnika i Mielca znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych zarysów projektów na liście rankingowej programu ?Rozwój lokalny?.
Zarysy projektów z 54 miast zostały wybrane przez Komitet ds. Wyboru Projektów programu ?Rozwój lokalny?, finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 ?2021, do drugiego etapu naboru programu. Do pierwszego etapu naboru zgłoszono 213 projektów. Komitet podjął decyzję na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających i zdecydował także o umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej. Od momentu tego wyboru miasta rozpoczną intensywną pracę nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektów (wraz z Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego), które powalczą o granty, przy kompleksowym wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów oraz ekspertów Związku Miast Polskich.
ZMP w ramach programu ?Rozwój lokalny? realizuje swój największy w Polsce projekt szkoleniowo-doradczy (tzw. projekt predefiniowany) dla samorządów pod nazwą ?Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju?.


Druga faza programu będzie uzależniona od tempa prac wnioskodawców i przebiegu współpracy z ekspertami – potrwa minimum 6 miesięcy. Rolą tzw. projektu predefiniowanego – realizowanego przez ZMP – jest wspieranie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, będącego Operatorem Programu, we wdrażaniu komponentu grantowego programu ?Rozwój lokalny?, który ma przyczynić się do poprawy sytuacji miast wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodków z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Program jest adresowany do małych i średnich miast i ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.
– Do programu ?Rozwój lokalny?, do którego nabór był ogłoszony na przełomie maja i czerwca 2019 r., Ostrowiec Świętokrzyski złożył zarys działania pod nazwą ?Miasta OdNowa?- mówi wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Dominik Smoliński. Teraz m.in. z ekspertami Związku Miast Polskich
będziemy przygotowywać Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego wraz z kompletną dokumentacją projektową. Z 54 miast uczestniczących w projekcie predefiniowanym, zostanie wyłonionych ok. 15, które będą miały do dyspozycji w sumie 102 mln euro na swoje projekty rozwojowe. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą w 85% ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG (specjalna pula środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim na lata 2014?2021) oraz w 15% – z budżetu państwa.
– Każde z wybranych miasta dostanie dofinansowanie do 10 mln Euro, czyli ok. 43 mln zł – mówi wiceprezydent Dominik Smoliński. Zakres tematyczny projektów musi odnosić się do kompleksowych działań związanych z zarządzaniem miastem, przekładających się na poprawę sytuacji życia mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej, polityki senioralnej, polityki dostępności, polityki mieszkaniowej, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej, wsparcia lokalnego rynku pracy, czy też przedsiębiorczości. Ostrowiec Świętokrzyski z programie ?Miasta OdNowa? chce skupić się na przedsiębiorczości, rynku pracy, ekologii, jak również dotarciu do ludzi młodych (do 30 roku życia), mających problemy ze znalezieniem pracy i zaoferować im pomoc w zakresie polityki mieszkaniowej, zatrudnienia i edukacji, a także do seniorów. Sam proces przygotowywania programu ma opierać się o jak najszersze zaangażowanie lokalnej społeczności w spotkania, konferencje, czy przeprowadzane ankiety.
– Program ?Rozwój lokalny? jest bardzo atrakcyjny, chociażby ze względu, że nie będzie potrzeba wkładu własnego, jednak pozyskanie wsparcia będzie niezmiernie trudne, bo tylko do 15 miast zostanie wyłonionych. Cieszy dobry wynik na wstępie, co świadczy o dobrej diagnozie, a także zakresie działań planowanych do realizacji, które zostały przedstawione oceniającym ? mówi wiceprezydent Dominik Smoliński.
Program ?Rozwój lokalny? jest adresowany do małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania, z jakimi borykają się te miasta, takie jak wdrażanie standardów dostępności czy wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ostrowiec Świętokrzyski w czołówce. Chce sięgać po środki funduszy norweskich oraz EOG

  • 15/01/2020 at 21:19
    Permalink

    Wiecznie tylko ostrowiec w czołówce, ostrowiec super sie rozwija itd, zaślepianie ludziom oczów, gdzie w czołówce? Że wszedzie płacą po 8zl/h?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *