Ostrowiec Świętokrzyski – daleko od szosy

Kontynuujemy temat wykluczenia komunikacyjnego Ostrowca Świętokrzyskiego, bowiem po podnoszonej przez przedsiębiorców bezskutecznie potrzebie budowy dwujezdniowej drogi krajowej nr 9 i drogi nr 42 łączącej nasze miasto z systemem dróg ekspresowych w Polsce, a później braku potrzebnych remontów na pobliskich ?krajówkach?, dołączają kolejne bolączki, a mianowicie ?duża? i ?mała? obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego.

Co dalej z Zagłoby?

We wrześniu minionego roku GDDKiA poinformowała, czym skończyło się drugie postępowanie przetargowe na realizację tej inwestycji. Pierwsze zostało unieważnione, ponieważ złożone przez wykonawców oferty znacznie przekroczyły kwotę, jaką inwestor przeznaczył na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy (48 mln zł). W pierwszym przetargu wpłynęły jedynie 2 oferty na kwoty powyżej 72 mln zł.

W drugim postępowaniu zgłosiło się sześciu wykonawców, których jest zainteresowanych zaprojektowaniem i wybudowaniem obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów. Tyle ofert wpłynęło w przetargu ogłoszonym przez GDDKiA. Złożone oferty opiewają na kwoty od ok. 52,9 mln do 75,9 mln zł. Niestety, choć od wpłynięcia ofert minęło już cztery miesiące, nadal nie wiemy, czym zakończy się postępowanie i czy uda się wyłonić wykonawcę?

– Procedura przetargowa dla tego zadania pozostaje w toku – mówi Małgorzata Pawelec-Buras, Główny specjalista ds. komunikacji GDDKiA Oddział Kielce. Termin związania ofertą upływa z końcem lutego. Decyzja w sprawie postępowania zostanie podjęta na podstawie analizy ofert i dodatkowych informacji złożonych przez wykonawców oraz w oparciu o analizę możliwości sfinansowania zadania. Nasuwa się zatem pytanie, czy w przypadku przekroczenia limitu budżetu na inwestycję w Ostrowcu Świętokrzyskim, resort infrastruktury dołoży brakujące pieniądze? Problem w tym, że do tej pory brakujące finansowanie na inwestycje drogowe rząd przeznacza nie na nowe projekty, ale na dokończenie inwestycji trwających już od kilku lat.

Duża obwodnica też w powijakach?

Mając na uwadze rządowy program ?100 obwodnic? staraliśmy się ustalić, czy znalazło się wśród nich zadanie tzw. ?dużej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego?, tj. ?Rozbudowy dróg krajowych nr 42 i nr 9 na odcinku: gr. gminy Brody – obwodnica Ostrowca Św. -granica gminy Opatów?. Nomen omen, zadanie to widnieje w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego.

Jak podały regionalne media, kilkanaście inwestycji zgłosił samorząd województwa do realizacji w ramach obiecanego w kampanii wyborczej przez PiS programu ?100 obwodnic?. Priorytetem ma być budowa wschodniej obwodnicy Kielc oraz obwodnica Radkowic i Brzezin.

– W ramach kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa zgłoszone potrzeby inwestycyjne obejmowały wyłącznie te dotyczące dróg wojewódzkich i bynajmniej nie obejmowały tylko zlokalizowanych wokół Kielc, ale wszystkich na wskazanej kategorii dróg – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Monikę Michalską z Biura Prasowego UMWŚ. W pozostałym zakresie, listy zadań, obejmujące drogi krajowe, powiatowe oraz gminne opracowuje Wojewoda Świętokrzyski.

Niestety, nie udało nam się jeszcze uzyskać żadnej informacji w tej kwestii.

Prezydent krytyczny

? Podróżując po Polsce obserwujemy imponujący rozwój infrastruktury. Można nawet mówić o powstających dysproporcjach rozwojowych i wykluczeniu komunikacyjnym pojawiającym się między naszą lokalizacją a pozostałą częścią Polski ? mówi prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński. Dużą szansą dla rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego jest planowana droga ekspresowa S74, która będzie przebiegać 15 km od granic miasta. Ten korytarz transportowy połączy nas z autostradą A1 w Piotrkowie Trybunalskim oraz autostradą A4 w Rzeszowie oraz powstającą drogą ekspresową S19 w Nisku. Niestety, dopiero rozpoczęły się prace projektowe związane z poszczególnymi odcinkami tej drogi. Myślę, że będzie można przejechać całym odcinkiem tej trasy dopiero po 2025 r.

Obecnie najważniejsza jest dla nas budowa drogi krajowej nr 9 i 42 w standardzie drogi dwujezdniowej (2×2). Ten ciąg komunikacyjny połączyłby spójnym korytarzem transportowym drogę ekspresową S7 w Skarżysku Kamiennej oraz planowaną S74 w Opatowie, będącą swoistą drogą życia dla dawnych miast Centralnego Okręgu Przemysłowego ? Ostrowca Świętokrzyskiego, Starachowic, Skarżyska – Kamiennej. Przypomnę, że na potrzeby powstania tego szlaku komunikacyjnego powstała częściowa dokumentacja projektowa, w tym wariant przebiegu dwujezdniowej drogi nr 42 i 9 na odcinku Brody ? Opatów wraz z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. W 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał dla wymienionego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowa, dwujezdniowa droga o długości 27 km ma być właściwą obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego, łączącą miasto z planowaną obwodnicą Opatowa w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S74.

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Ostrowiec Świętokrzyski – daleko od szosy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *