Środki na walkę z bezrobociem

W Starostwie Powiatowym odbyły się pierwsze w tym roku obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy. Spotkanie było okazją do omówienia sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2019 roku oraz wytyczeniu nowych wyzwań i działań na kolejny okres.

– Powiatowa Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała kryteria podziału środków Funduszu Pracy przyznane na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobocia- wyjaśniła dyrektor PUP Małgorzata Stafijowska.

Formami wsparcia dla bezrobotnych będą: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, studia podyplomowe, bony zasiedleniowe, środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowisk pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, prace społecznie użyteczne, refundacja opieki nad dzieckiem czy osobą zależną.

W 2020 roku na finansowanie programów dotyczący zwalczania bezrobocia zostanie przeznaczonych ponad 9 milionów złotych. Nabór wniosków na poszczególne formy wsparcia będzie odbywać się w określonych cyklach i terminach, które będą przekazywane za pomocą mediów jak i strony internetowej oraz tablicy ogłoszeniowej PUP.

Spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy było również okazją do złożenia gratulacji dla Małgorzaty Stafijowskiej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która została wybrana na Przewodniczącą Konwentu Dyrektorów Urzędów Pracy Województwa Świętokrzyskiego.

– Gratulujemy Pani Małgorzacie Stafijowskiej tego wyjątkowego osiągnięcia, które pokazuje, że działania ostrowieckiego urzędu pracy jest zauważona na forum naszego województwa- powiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *