Dyrektor Szymon Czechowski: ?Organiczna praca w warunkach nieuczciwej konkurencji??

-Coroczne spotkania z pracownikami Celsy mają dla wszystkich swój wyjątkowy charakter. Dlaczego?

-Spotykamy się co roku, by podsumować wszystko to, co się wydarzyło w życiu całej firmy i podzielić się planami na przyszłość, z uwzględnieniem otaczających nas warunków i podkreśleniem tego, co dla huty jest obecnie najważniejsze ? mówi Szymon Czechowski, dyrektor prawny Compliance i Relacji Zewnętrznych Celsa Huta Ostrowiec. -Dla pracowników takie spotkanie jest również możliwością kontaktu z właścicielem huty, bezpośredniego zadania mu pytań. Z kolei właściciel ma okazję uhonorowania tych pracowników, którzy przyczynili się do sukcesu przedsiębiorstwa i spotkać się z lokalnymi władzami i społecznością.

-Jak był miniony, 2019 rok dla Celsy?

-Kondycję Celsy należy oceniać w kontekście sytuacji, w której znajduje się cała branża hutnicza i to zarówno w Polsce, jak i w Europie. To nie był rok łatwy, bo huty borykają się z wieloma problemami, głównie z powodu polityki środowiskowej i swoistymi wojnami handlowymi. Słabsze zakłady hutniczy odpadają z konkurencji. W Krakowie zatrzymana została praca wielkiego pieca. Problemy ma Huta Częstochowa. Relatywnie w tym kontekście Celsa daje sobie radę i to nieźle.

-No właśnie, z czego to wynika, że Celsa, jako największe przedsiębiorstwo w regionie daje sobie radę, a inne firmy nie?

-Trudno mówić globalnie, że inni nie dają sobie rady. Decyduje bowiem o tym wiele czynników, o których moglibyśmy rozmawiać niejako oddzielnie, w osobnym wywiadzie. W Celsie trwa nieustanna, organiczna praca nad poprawą tego, nad czym mamy wpływ. Mimo, iż Celsa jest dużym przedsiębiorstwem, to nie ma jednak wpływu na pewne procesy rynkowe. Ma wpływ jednak na to, by produkować lepiej, być konkurencyjnym na rynku i bardziej atrakcyjnym dla klientów.

-Nie tak dawno problemem były wyłudzenia podatku VAT, które dotykały branżę hutniczą, teraz nad hutami wciąż ciąży ryzyko związane z całą polityką środowiskową i pakietem klimatycznym?

-Cały czas pojawiają się pewne wyzwania. Olbrzymim problemem nie tylko dla naszego zakładu, branży hutniczej, ale całego przemysłu jest właśnie wspomniana przez pana polityka klimatyczna Komisji Europejskiej i trendów środowiskowych spływających do nas z Brukseli. My ponosimy w Europie olbrzymie koszty związane z polityką środowiskową, starając się produkować czysto i w zgodzie z naszą planetą. Nasi konkurenci zagraniczni nie muszą jednak tych kosztów ponosić. Dotyka nas więc problem nieuczciwej konkurencji. Regulacjami wewnętrznymi jesteśmy zmuszani do ponoszenia w tej materii określonych kosztów, a nasi konkurenci nie. Rynek tymczasem jest globalny i stąd wynikają wszelkie zaburzenia i kłopoty sektora hutniczego w całej Europie.  

-Celsa od lat wspiera wiele inicjatyw w Ostrowcu, w tym także sportowych. Czy huta wzorem lat ubiegłych będzie wspierała wysiłki sportowców?

-Podmiotem determinującym wspieranie sportu przez Celsę jest gmina Ostrowiec. Będziemy więc wspierać sport w ścisłej kooperacji z władzami lokalnymi.

-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *