Rzeka Modła przestanie zagrażać

Planowany od kilku lat projekt, związany z zabezpieczeniem przed zalewaniem przez rzekę Modłę Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów, dzięki pozytywnej rekomendacji unijnej inicjatywy JASPERS, będzie mógł w końcu otrzymać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Modła ? prawobrzeżny dopływ rzeki Kamiennej ? wielokrotnie występowała z brzegów zalewając znaczne tereny i powodując poważne straty. Stąd też projekt zabezpieczenia przeciwpowodziowego Ostrowca Świętokrzyskiego i gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego.

Projekt został zgłoszony w 2017 r. przez ówczesny Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, do dofinansowania w ramach konkursu z zakresu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Drogę do realizacji projektu zamknęła jednak negatywna opinia Komisji Europejskiej, dotycząca aktualizacji Programu Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

Projekt trafił na listę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która miała być przedmiotem rozmów z Komisją Europejską.

-Dzięki unijnemu dofinansowaniu będzie można zrealizować projekt zabezpieczający przed zalaniem gospodarstwa rolne, obiekty mieszkalne, użyteczności publicznej czy przemysłowe z tych miejscowości ? mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Według Jacka Sułka, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, warunkiem otrzymania unijnego wsparcia była zgodność projektu z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, która miała zostać potwierdzona w ramach inicjatywy JASPERS. Ostateczna opinia jest pozytywna, co otwiera drogę do realizacji tego ważnego projektu.

Inwestycja, realizowana przez PGW Wody Polskie, powinna ruszyć jeszcze w tym roku. Przedsięwzięcie obejmie budowę wzdłuż Modły systemu czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych, których zadaniem będzie zretencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami.

W ramach projektu planuje się także regulację rzeki oraz dopływu spod Mychowa, przebudowę i remonty przepustów na rzece oraz podwyższenie ujściowego odcinka lewego wału przeciwpowodziowego.

Całkowity koszt inwestycji to 18 mln 530 tys. zł, zaś kwota unijnego dofinansowania – 15 mln 750 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *