O Niebieskiej Karcie z zespołem interdyscyplinarnym

W Ostrowieckim Browarze Kultury odbyła się konferencja pt. ?Procedura Niebieskiej Karty, jako narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie?, zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
Spotkanie skupiło blisko 160 osób, a jego tematyka była skierowana do pracowników instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, psychologów i pedagogów. Konferencję otworzyła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Joanna Pikus, która podkreśliła, że wysoka frekwencja spotkania świadczy o dużym zainteresowaniu procedurą Niebieskiej Karty, co oznacza, że coraz częściej spotykamy się z przemocą. Obecny na spotkaniu prezydent miasta Jarosław Górczyński podkreślił rolę Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu temu zjawisku oraz zapewnił o poszerzeniu jego składu o osoby psychologów, pedagogów i fachowców medycznych.


-Duża frekwencja spotkania świadczy o tym, że jest to temat ważny. Im więcej życzliwości, pozytywnego otoczenia, tym lepsze nasze życie na przyszłość. Dotyczy to wielu miast, gmin, powiatów czy województw. To, co teraz spotykamy w społeczeństwie, czyli maksymalny poziom zawiści, zazdrości, agresji przekłada się na nasze życie. Część tych zjawisk jest obecna na zewnątrz, część jest zamknięta w czterech ścianach. Oby było ich jak najmniej. Niestety ten poziom zawiści, tych złych emocji przekroczył już wszelkie granice. Dotyka to wszystkich, w każdej dziedzinie życia. Nie szanujemy się wzajemnie, przekroczyliśmy wszelkie poziomy donosicielstwa. Stąd działania Zespołu Interdyscyplinarnego, który nie ma ustawowo określonego składu, dlatego też chcę go poszerzyć o specjalistów -psychologów, pedagogów, czy też o osoby bezpośrednio związane z lecznictwem, tak aby ten zespół reagował na aktualne potrzeby i był interaktywny -mówi prezydent J. Górczyński.
Zespół Interdyscyplinarny jest instytucją powołana ustawowo w każdej gminie w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To tutaj zarówno ofiary, jak i sprawcy przemocy mogą uzyskać wsparcie. Jak podkreśla J. Pikus, najwięcej przemocy dotyka kobiet i dzieci. Jednak wzrasta także liczba mężczyzn będących ofiarami przemocy oraz seniorów.
-Obserwujemy wzrost skali przemocy. Już w tym roku odnotowaliśmy 147 zgłoszeń. Coraz częściej przemoc stosowna jest wobec osób starszych. Instytucja Niebieskiej Karty jest skutecznym narzędziem do podjęcia działań, których celem jest przeciwdziałanie przemocy. Szereg działań prowadzimy w tym zakresie. To nie tylko szkolenia, które staramy się aktualizować. Jest to też praca psychologiczna z ofiarami przemocy. Służą tu pomocą – psycholog Magdalena Majewska i psycholog Anna Kwapisz, jak również praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy. Współpracujemy także z pracownikami socjalnymi i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie działa Punkt Interwencji Kryzysowej – dodaje J. Pikus.
Szkolenie, które poprowadziła Agnieszka Olszewska, psycholog i specjalista z zakresu Niebieskiej Karty, pozwoliło uczestnikom poszerzyć wiedzę z tej dziedziny i odnaleźć odpowiedzi na pytanie: jak poprawnie założyć Niebieską Kartę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *