Powiatowe modernizacje drogowe

Blisko 7,5 miliona złotych wydatkował powiat ostrowiecki na remonty dróg. Dzięki aktywności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i dobrej współpracy z gminami udało się naprawić te trakty komunikacyjne, które dotychczas były zaniedbane. Środki finansowe w 80 % pochodziły z funduszu na tzw. ?powodziówki?. Pozostała część inwestycji była pokrywana wspólnie przez Powiat Ostrowiecki i konkretną gminę. 

Komunikacja przy szpitalu

Świetnym przykładem dobrej współpracy samorządu powiatowego i miejskiego jest przebudowa dróg wewnętrznych przy budynku ostrowieckiego szpitala. Po pierwsze dzięki tym pracom poprawie uległa nawierzchnia dróg wewnętrznych. Przyszłościowym posunięciem było wykonanie nowego podjazdu dla karetek przy nowym pawilonie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, którego otwarcie planowane jest na połowę 2020 roku. Prace usprawniły komunikację na dziedzińcu lecznicy.  Ich koszt to blisko 330 tysięcy złotych.

Skarpa jest już bezpieczna

Dla mieszkańców Ćmielowa bardzo ważną sprawą była stabilizacja skarpy, która stanowiła niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu. Rzecznikiem mieszkańców gminy w tej sprawie był Mariusz Pasternak, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego, który zabiegał o ten niezbędny remont jak i monitorował postępy prac.

Podczas prac wykonano mur oporowy, dzięki któremu na jezdnię nie będą spływać masy ziemi. Ponadto wykonano ?gwoździowanie?, czyli założono 6-metrowe żerdzie stalowe, które zapobiegają osuwaniu się skarpy. Dodatkowo wzmocniona jest płytami ażurowymi tzw. geokratą. Na całość prac wydano ponad 4,5 miliona złotych.

Prace w terenie

Dużą uwagę poświęcono remontom zaniedbanych przepustów i mostów. Wykonano je w gminie Waśniów w miejscowości Nosów oraz na drodze relacji Strupice-Jędrzejów. Odtworzono tam nawierzchnie oraz wymieniono uszkodzone kręgi do odprowadzania wody. Ponadto przygotowano niezbędną dokumentację pozwalającą na wykonanie odbudowy mostu w Małym Jodle w gminie Kunów. To zadanie zostanie wykonane po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w 2020 roku. W gminie Bodzechów w miejscowości Gromadzice odtworzono uszkodzoną skarpę oraz dokonano jej wzmocnienia.

Pozostałe zadania dotyczyły położenia nowych nakładek asfaltowych. Były to następujące drogi powiatowe:

*w gminie Bodzechów  – droga relacji Szewna- Gromadzice (na granicy powiatu) w miejscowości Gromadzice

*w gminie Ćmielów – droga relacji Opatów- Ćmielów w miejscowości Jastków, Buszkowice

*w gminie Kunów – – droga relacji Doły Biskupie- Kunów w Kunowie i  droga relacji Kunów-Bukowie-Chocimów w miejscowości Bukowie

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *