Potrzeby mieszkańców Osiedla Gutwin

Zebranie sprawozdawcze Rady Osiedlowej ?Gutwin? rozpoczęło cykl spotkań mieszkańców z przedstawicielami samorządu, które potrwają do końca marca br.
Zebranie otworzył przewodniczący samorządu osiedlowego i jednocześnie radny powiatowy, Robert Rogala. Wśród uczestników byli: prezydent miasta Jarosław Górczyński, radny miejski z osiedla Marek Giemza, członek zarządu powiatu radna powiatowa Agnieszka Rogalińska oraz prezesi spółek miejskich ? Dariusz Wojtas, Artur Łakomiec, Jarosław Kateusz, Marek Nowak, wicedyrektor ZUM Dariusz Staruch, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej UM Artur Majcher oraz przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji.
Obecność przedstawicieli wielu instytucji dała mieszkańcom możliwość bezpośredniego zadawania pytań dotyczących problemów i potrzeb osiedla, a tym samym szansę na zdobycie wiedzy , co do ich skutecznego rozwiązania. Jak mówił prezydent J. Górczyński, dzięki inwestycjom, które w ostatnim czasie były realizowane na osiedlu, ?Gutwin? stał się atrakcyjną dzielnicą miasta, z którą wiele rodzin wiąże swoją przyszłość. Dużym zainteresowaniem cieszą się działki, na których powstają nowe domy, a w miejscowej PSP Nr 10 przybywa uczniów. Trudno nie dostrzec korzystnych zmian, jakie w ostatnim czasie dotyczą osiedla. To również efekt prężnie działającej rady osiedla, która na bieżąco reaguje na potrzeby mieszkańców oraz dobrej współpracy z samorządem, instytucjami miejskimi, a także służbami mundurowymi, co podkreślano na zebraniu.
W ubiegłym roku udało się zrealizować ponad dwadzieścia wniosków, dotyczących m.in. cząstkowych remontów dróg osiedlowych w newralgicznych odcinkach, porządkowania rowów melioracyjnych, terenów leśnych oraz ciągów pieszo ?komunikacyjnych. Rada Osiedlowa przy współpracy z miejscową szkołą była także organizatorem szeregu inicjatyw integrujących i aktywizujących lokalną społeczność. Mieszkańcy mogli nie tylko uczestniczyć w imprezach, ale także w akcjach prozdrowotnych ? bezpłatnych badaniach oraz programie skierowanym do seniorów z osiedla. ?Gutwin? wzbogacił się także o nowe urządzenia ? ławki parkowe oraz siłownię zewnętrzną z projektu OSA. W ostatnim czasie wiele dróg szutrowych na osiedlu zamieniło się w asfaltowe ciągi komunikacyjne, co ułatwia życie mieszkańcom. Obecnie na osiedlu realizowane są trzy inwestycje drogowe: III etap przebudowy ul. Rzeczki, Przebudowa ul. Miodowej od ul. Iłżeckiej oraz przebudowa ul. Zwierzynieckiej.
Jednak wciąż nie brakuje potrzeb w tym zakresie. Podczas zebrania mieszkańcy zgłaszali m.in. uciążliwości spowodowane brakiem asfaltu na ul. Akacjowej bocznej w kierunku szkoły, na ul. Migdałowej, oczekiwania związane z odwodnieniem na ul. Zwierzynieckiej oraz problemów związanych z włączeniem się do ruchu z ulic Kopaniny i Wysoka na ul. Bałtowską. Pytania kierowane przez mieszkańców do przedstawicieli instytucji dotyczyły m.in. możliwości podłączenia do Miejskiej Energetyki Cieplnej oraz dofinansowań do wymiany pieców oraz urządzeń fotowoltaicznych.
Dobrą wiadomością dla mieszkańców miasta oraz gminy Bodzechów, jest także długo oczekiwana realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej w kierunku Starej Dębowej Woli. Jak zapewnił prezydent J. Górczyński, temat ten był przedmiotem niedawnych rozmów z wójtem gminy Bodzechów, Jerzym
Murzynem. Obecnie przygotowywany jest teren pod tę inwestycję, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej drodze i ułatwi przemieszczanie się mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *