Weź udział w ankiecie! Ostrowiec Świętokrzyski jako miejsce do życia i rozwoju

Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego (powyżej 18 roku życia) mogą już wziąć udział w badaniu ankietowym dotyczącym oceny miasta, jako miejsca do życia i rozwoju.

Ankieta jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej, a także w formie papierowej u czterech ankieterów, którzy przeprowadzą ją na grupie 500 mieszkańców- mówi wiceprezydent Dominik Smoliński.

Ankieta jest elementem projektu realizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu ?Rozwój lokalny? finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014?2021. Nieodzowna jest w tym przypadku diagnoza stanu miasta oraz wytyczenie kierunków rozwoju, a także ocena pracy urzędników.

Czas przeprowadzenia ankiety to około 10 minut, a część pytań ma charakter otwarty- mówi wiceprezydent. Pytania dotyczą chociażby tego, czy i ewentualnie dla kogo Ostrowiec jest dobrym miejscem do rozwoju, a także np. atrakcyjności mieszkaniowej.

Ankietę ale nieco zmodyfikowaną wypełnią uczniowie szkół średnich w tym maturzyści, ósmoklasiści, przedsiębiorcy, a także pracownicy instytucji publicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *