Drzewa w mieście

W minionym tygodniu w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w obecności prezydenta Jarosława Górczyńskiego oraz wiceprezydenta Dominika Smolińskiego odbyło się spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych pod hasłem ?Drzewa w mieście?.

Poprowadziła je Milena Gawąd- Korona – kierownik Ref. ds. Zieleni i Ochrony Środowiska UM.

Podczas spotkania poruszono temat odpowiedniej przycinki drzew  na terenie naszego miasta, a także ich pielęgnacji. Omówiono w jaki sposób przeprowadzać bezpiecznie redukcję koron oraz zasady wykonywania odpowiedniego cięcia.  Zaprezentowane zostały przykłady przedstawiające ogłowione drzewa, które znajdowały się na terenach zarządzanych przez ostrowieckie spółdzielnie. Obok tematyki związanej z przycinką drzew przedstawiono instrukcje dotyczącą  tego, jak  odpowiednio dbać o drzewa.

Kierownik Milena Gawąd przytoczyła również przepisy prawne mówiące o karach, które grożą za nieodpowiednią przycinkę drzew. 

Warto wiedzieć, że obowiązkiem posiadacza terenu jest utrzymywanie we właściwym stanie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości będącej w jego posiadaniu. Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (korekcyjne), techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom. Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie. Wyjątek stanowią tereny wpisane do rejestru zabytków, gdzie każde działanie związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni (zarówno pielęgnacja, jak i usuwanie drzew i krzewów) wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w obrębie koron drzew rosnących na terenach zieleni lub zadrzewieniach, został ustawowo ograniczony

Posiadacz terenu może przeprowadzić we własnym zakresie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz zasadami sztuki ogrodniczej, w przeciwnym razie może zostać wymierzona administracyjna kara pieniężna za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Jeśli właściciel drzew nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace fachowcom.

Bez względu na to kto wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, zawsze za zniszczenie drzewa odpowiada posiadacz nieruchomości na której one rosną.

Warto pamiętać, że w myśl art. 87a. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, że prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

W myśl ustawowych zapisów usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi jego uszkodzenie, zaś przekroczenie 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Drzewa w mieście

 • 25/02/2020 at 17:19
  Permalink

  No to na zdjęciach mamy usunięte 90% – 100% korony. I co? Odpowie ktoś za to?

  Reply
  • 26/02/2020 at 09:33
   Permalink

   Dobrze, że chociaż było takie spotkanie. Mam nadzieję, że Ci wszyscy „rzeźbiarze” na tych Bogu winnych drzewach się czegoś nauczyli. Oczywiście @Ulidi ma rację, to coś na zdjęciu już nawet nie jest drzewem – to jest ogłowiony pień, czyli zniszczony. Teraz UM ma pełne prawo w takich przypadkach ładować karę 3 krotność opłaty administracyjnej za takie zniszczenia i nie patyczkować się z nikim. Tereny spółdzielni nie są wyciągnięte spod ustawy i dopuszczalna korekta korony o 30% dotyczy również i zarządców osiedli!

   Oczywiście spółdzielnie myślą, że jak tak sobie podetną np. korony od dołu (czyli przesuną tym samym środek ciężkości pnia), tudzież ogłowią drzewa – jak na zdjęciu to problem pielęgnacji jest tematem zamkniętym. Po takich działaniach tylko czekać jak te wyrastające witki zaczną się odłamywać i spadać wokół drzew na samochody i nie daj Boże ludzi.

   Reply
 • 26/02/2020 at 13:46
  Permalink

  Jeśli drzewa byłyby przycinane ręcznymi piłami to mielibyśmy mniej takich kikutów które straszą swym widokiem a nie są ozdobą miasta czy osiedla…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *